Disclaimer


Let op: de informatie op deze website kan verouderd zijn. De informatie op deze website bevat ook geen adviezen voor concrete situaties. Als u een advies wenst, verzoeken wij u contact op te nemen met één van de advocaten van ons kantoor. De kosten van dit advies worden alsdan tegen het gebruikelijke uurtarief aan u in rekening gebracht. Wij staan graag in voor onze adviezen. In verband met het bovenstaande is elke aansprakelijkheid van Kantoor Mr. van Zijl B.V. voor onjuistheid of volledigheid van de informatie op deze site echter uitgesloten.

Alle opdrachten aan ons kantoor worden uitgevoerd conform de algemene dienstverleningsvoorwaarden, die zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Tilburg onder nummer 983. Een exemplaar van deze voorwaarden wordt u op verzoek toegezonden.