Mediation


Mediation is een vorm van conflictbemiddeling waarbij de mediator twee of meer personen, partijen of groepen die een geschil met elkaar hebben, in gesprek brengt en hen begeleidt bij hun onderhandelingsproces teneinde samen tot een oplossing te komen, rekening houdende met de belangen van de betrokken partijen. De oplossing wordt vervolgens in een door de partijen te ondertekenen vaststellingsovereenkomst vastgelegd. De basis voor mediation is vrijwilligheid, vertrouwelijkheid en gelijkwaardigheid. De mediator is onafhankelijk en onpartijdig en heeft geen enkel belang bij de oplossing die partijen voor hun conflicten zullen vinden. Mediation leidt vaak op korte termijn tot een oplossing van het conflict en is relatief goedkoop. Juist omdat partijen zelf de oplossing van hun geschil bedenken wordt deze beter gedragen. Bij een geslaagde mediation is er geen sprake van een winnaar en een verliezer, maar van een duo-winst-situatie. En dat vaak al in een tijdspanne van een aantal weken.

Binnen ons kantoor is mevrouw mr. C.J.M. (Connie) de Wit opgeleid als mediator. Zij is beschikbaar om als mediator op te treden bij het beslechten van arbeidsrechtelijke en zakelijke geschillen. Vanwege de vereiste onafhankelijkheid en onpartijdigheid kan zij niet als mediator optreden bij geschillen waarbij één van de partijen cliënt is van ons kantoor. Zij kan uiteraard wel optreden voor relaties van administratie-, belastingadvies-, accountantskantoren e.d. die zelf wel cliënt zijn bij ons kantoor.