Rondom het personeel


Ons kantoor is gespecialiseerd op het gebied van de juridische en fiscale aspecten van personeelsvraagstukken: arbeidsrecht, werknemersverzekeringen en loonheffing. Op dat terrein denken wij onze cliënten snel en deskundig te kunnen helpen.

Bij de dienstverlening aan onze cliënten gaat het ons dus om het personeel. De dienstverlening van de advocaten van ons kantoor houdt daar echter niet op. De behandeling van vraagstukken op het gebied van het arbeidsrecht, de werknemersverzekeringen of de loonheffing vraagt vaak ook om kennis en deskundigheid op andere rechtsgebieden. Bovendien stelt de kennis en deskundigheid die de advocaten van ons kantoor nodig hebben om hun cliënten op onze "kerngebieden" van dienst te zijn, hen in staat om hun cliënten ook op andere gebieden van dienst te zijn.

De werkzaamheden van onze advocaten "rondom het personeel" kunnen veel verschillende vormen aannemen. Die werkzaamheden kunnen bijvoorbeeld te maken hebben met:
 • het (niet) nakomen van diverse soorten overeenkomsten
 • algemene voorwaarden
 • geschillen met verzekeringsmaatschappijen
 • geschillen over de deelname aan pensioenregelingen
 • aansprakelijkheid
 • agentuurovereenkomsten, overeenkomsten van opdracht en andere samenwerkingsovereenkomsten
 • geschillen tussen aandeelhouders, directeuren, vennoten en maten
 • inlenersaansprakelijkheid en ketenaansprakelijkheid
 • bestuurdersaansprakelijkheid
 • (dreigend) faillissement
 • tewerkstellen van buitenlandse arbeidskrachten
 • internationale aspecten van loonheffing en sociale zekerheid
 • huur van bedrijfsruimte