WIA-Poort Scan


Is uw werknemer bijna twee jaar arbeidsongeschikt? Dan komen veel vragen op u af. Wilt u zeker weten dat u de juiste beslissingen neemt? Neem dan tijdig contact met ons op voor een WIA-Poort Scan!Met het indienen van de aanvraag van de WIA-uitkering begint een periode waarin u veel beslissingen moet
nemen die bepalend zijn voor wat er gebeurt na het einde van de eerste 104 weken. Heel veel verschillende
factoren spelen een rol en de belangen van de werkgever en de werknemer lopen niet per se gelijk. De toepasselijke wettelijke regels zijn bijzonder complex. Verkeerde beslissingen kunnen u veel geld kosten, goede beslissingen kunnen u veel geld besparen.

Werkgeversvragen WIA-poort

WIA-Poort Scan

Hoe werkt de WIA-poort Scan?

Wat kost de WIA-Poort Scan?


Download de brochure WIA-Poort Scan