Over ons advocatenkantoor


Ons kantoor is gespecialiseerd op het gebied van de juridische en fiscale aspecten van personeelsvraagstukken: arbeidsrecht, werknemersverzekeringen en loonheffing. Op dat terrein denken wij onze cliënten snel en deskundig te kunnen helpen.

Bij de dienstverlening aan onze cliënten gaat het ons dus om het personeel. De dienstverlening van de advocaten van ons kantoor houdt daar echter niet op. De behandeling van vraagstukken op het gebied van het arbeidsrecht, de werknemersverzekeringen of de loonheffing vraagt vaak ook om kennis en deskundigheid op andere rechtsgebieden. Bovendien stelt de kennis en deskundigheid die de advocaten van ons kantoor nodig hebben om hun cliënten op onze "kerngebieden van dienst te zijn, hen in staat om hun cliënten ook op andere gebieden van dienst te zijn.

Zo kunnen de advocaten van ons kantoor u van dienst zijn bij:
 • geschillen over het (niet) nakomen van overeenkomsten
 • het opstellen of beoordelen van algemene voorwaarden
 • geschillen met verzekeringsmaatschappijen
 • geschillen over de deelname aan pensioenregelingen
 • geschillen over aansprakelijkheid
 • het opstellen van agentuurovereenkomsten, overeenkomsten van opdracht en andere samenwerkingsovereenkomsten en bij geschillen daarover
 • geschillen tussen aandeelhouders, directeuren, vennoten en maten
 • geschillen over inlenersaansprakelijkheid en ketenaansprakelijkheid
 • geschillen over bestuurdersaansprakelijkheid
 • advisering bij (dreigend) faillissement
 • advisering bij het tewerkstellen van buitenlandse arbeidskrachten en bij geschillen daarover
 • advisering ten aanzien van de internationale aspecten van loonheffing en sociale zekerheid
 • huur van bedrijfsruimte
Ten aanzien van opdrachten voor werkzaamheden op andere (rechts)gebieden voeren wij een terughoudend beleid. Dergelijke opdrachten aanvaarden wij alleen, als wij er van overtuigd zijn dat wij ook die werkzaamheden met voldoende snelheid en deskundigheid kunnen verrichten.
In de brochure "Mogen wij ons even voorstellen?" stellen wij ons kantoor graag nader aan u voor.

Een belangrijk deel van onze cliëntenkring bedienen wij door tussenkomst van administratie- en accountants- en belastingadvieskantoren. Onze cliënten zijn doorgaans werkgevers, merendeels afkomstig uit het midden- en kleinbedrijf.

Alle werkzaamheden worden verricht conform de voor advocaten geldende gedrags- en beroepsregels.