Inventarisatie no-riskpolis en subsidieregelingen


Uit onderzoek van UWV blijkt: "meer dan de helft van de werkgevers benut de no-riskpolis niet”!

Sinds 1 januari 2022 is het alleen nog mogelijk om tijdens de periode van loondoorbetaling tijdens ziekte (104 weken) of binnen een jaar daarna de no-riskstatus van een werknemer te benutten. Een met meer dan een jaar terugwerkende kracht gedaan beroep op de no-riskpolis zal door het UWV niet meer in behandeling worden genomen. Gevolg hiervan kan zijn dat een WGA-uitkering tot tien jaar lang aan u als laatste werkgever wordt toegerekend, terwijl dat eigenlijk niet zou moeten vanwege de no-riskstatus van de werknemer. Geen uitbetaling van de Ziektewetuitkering betekent voortaan ook tien jaar betalen voor de WGA-uitkering!

Het wordt dus nog belangrijker om te weten, wie binnen uw personeelsbestand mogelijk in aanmerking komt voor deze no-riskstatus. En of u als werkgever nog op een andere wijze beloond wordt voor het in dienst nemen c.q. houden van mensen met een uitkeringsverleden dan wel afstand tot de arbeidsmarkt. En daar kunnen wij u bij helpen.

"84% van de medewerkers weet niet dat de no-riskpolis op hen van toepassing is.”

Onze aanpak van dit probleem!