Verplichting tot het doen van een aanbod voor een vaste arbeidsomvang


Op 1 januari 2020 is de Wet arbeidsmarkt in balans in werking getreden. Als gevolg daarvan zijn werkgevers verplicht om aan werknemers die werkzaam zijn op basis van een arbeidsovereenkomst die een oproepovereenkomst is, steeds als de arbeidsovereenkomst twaalf maanden heeft geduurd een aanbod te doen voor een vaste arbeidsomvang die tenminste gelijk is aan de gemiddelde omvang van de arbeid die in de voorafgaande periode van twaalf maanden. Op grond van het toepasselijke overgangsrecht moeten werkgevers dit aanbod in de maand januari 2020 doen voor werknemers die op 1 januari 2020 al tenminste twaalf maanden in dienst zijn. Indien de werkgever dat aanbod ten onrechte niet (tijdig) doet, heeft de werknemer recht op loon dat overeenkomt met de vaste arbeidsomvang die de werkgever had moeten aanbieden. Om dat loon te kunnen vorderen hoeft de werknemer niet aan te tonen dat hij beschikbaar was om (meer) arbeid te aanvaarden. De loonvordering van de werknemer verjaart pas na vijf jaar. Werkgevers doen er daarom naar onze mening goed aan om de nieuwe verplichting tot het doen van een aanbod voor een vaste arbeidsomvang serieus te nemen. Deelnemers aan het arbeidsrecht abonnement kunnen voor het doen van het aanbod gebruik maken van een door ons opgesteld model. Dit model is als nummer 3.28 te vinden bij de model-arbeidsovereenkomsten op het besloten deel van onze website. Met behulp van uw gebruikersnaam en wachtwoord kunt u dit model daar downloaden. Uw gebruikersnaam en wachtwoord kunt u vinden op de factuur van het arbeidsrecht abonnement. Meer informatie over de verplichting tot het doen van het aanbod voor een vaste arbeidsomvang leest u hieronder.

Verder lezen?

De bovenstaande tekst is een beknopte versie van het artikel. De volledige inhoud van dit artikel is alleen toegankelijk voor deelnemers aan het arbeidsrecht abonnement© met een plus abonnement of top abonnement. U kunt hieronder inloggen om het artikel te lezen.

Via dit formulier kunt u zich aanmelden voor het arbeidsrecht abonnement© of kunt u uw bestaande abonnementsvorm wijzigen.

Indien u deelnemer aan het arbeidsrecht abonnement© bent, kunt u hieronder inloggen om het artikel te lezen.