Klachtenregeling


Vanzelfsprekend zal ons kantoor er alles aan doen om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Desondanks kan het zijn dat u niet helemaal tevreden bent over een bepaald aspect van onze dienstverlening. Hieronder leest u wat u dan kunt doen.

Klachtenregeling

Wanneer u ontevreden bent over de kwaliteit van onze dienstverlening of de hoogte van onze declaratie(s), kunt u uw bezwaren mondeling of schriftelijk voorleggen aan mr. J.P.M. (Joop) van Zijl  (Postbus 1095, 5004 BB Tilburg, e-mail: j.van.zijl@kantoormrvanzijl.nl).

Bij de behandeling van uw klacht geldt onze interne klachtenregeling als leidraad. U dient uw klacht voor te leggen binnen drie maanden na het moment waarop u kennis nam of redelijkerwijs kennis had kunnen nemen van het handelen of nalaten dat tot uw klacht aanleiding heeft gegeven.

Ons kantoor zal een oplossing voor het gerezen probleem altijd schriftelijk aan u bevestigen binnen vier weken na binnenkomst van de klacht.

Cliënttevredenheidsonderzoek

Ons kantoor streeft naar een hoge kwaliteit van dienstverlening aan onze cliënt(e). Die kwaliteit is in onze ogen niet alleen gelegen in een hoog peil van juridische en fiscale kennis en in toepassing van die kennis in het belang van onze cliënten. Tenminste net zo belangrijk vinden wij onze service aan onze cliënten. Om de kwaliteit van onze dienstverlening te bewaken en verder op te voeren, houden wij daarom onder onze cliënten een voortdurend onderzoek naar hun ervaringen met de dienstverlening van ons kantoor.