Ook Ziektewetuitkeringen


Wij kunnen ook een scan uitvoeren op beslissingen van het UWV betreffende Ziektewetuitkeringen van ex-werknemers.

De vaste prijzen die gelden voor beslissingen betreffende WGA-uitkeringen van (ex-) werknemers, kunnen ook worden toegepast op beslissingen betreffende eerstejaars Ziektewetbeoordelingen van ex-werknemers.