Kosten


Percentage van onze cliënten dat bij aanvang van onze werkzaamheden op de hoogte was van onze tarieven en van de wijze waarop wij onze vergoeding aan hen in rekening brengen


De wijze waarop wij onze cliënten vooraf informeren over de manier waarop wij onze vergoeding in rekening brengen (de tarieven en voorwaarden)


De wijze waarop wij onze cliënten onze vergoeding in rekening brengen (de declaraties met bijbehorende specificaties)


De hoogte van onze (uur)tarieven


De verhouding tussen de met onze werkzaamheden voor onze cliënten bereikte resultaten en de daarvoor in rekening gebrachte vergoeding (de prijs-prestatieverhouding)


De wijze waarop wij toezien op de tijdige betaling van onze declaraties