Transitievergoeding berekenen
De eerste datum waarop het dienstverband niet meer bestaat
%

Transitievergoeding


Bij opzegging van de arbeidsovereenkomst door de werkgever
Het oude recht is van toepassing:
- als de opzegging heeft plaatsgevonden vóór 1 januari 2020; of
- (indien voor de opzegging toestemming van het UWV (ontslagvergunning) is verleend:) als de aanvraag voor deze toestemming vóór 1 januari 2020 is ingediend; of
- als de werknemer vóór 1 januari 2020 met de opzegging door de werkgever heeft ingestemd.

In alle andere gevallen is het nieuwe recht van toepassing.

Bij ontbinding van de arbeidsovereenkomst door de kantonrechter op verzoek van de werkgever
Het oude recht is van toepassing als het verzoek van de werkgever tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst vóór 1 januari 2020 is ingediend.
Het nieuwe recht is van toepassing als het verzoek van de werkgever tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst op of na 1 januari 2020 is ingediend.

Bij het van rechtswege eindigen van de arbeidsovereenkomst
Het nieuwe recht is van toepassing als de arbeidsovereenkomst van rechtswege eindigt (bijvoorbeeld wegens het verstrijken van de overeengekomen duur) en deze arbeidsovereenkomst op initiatief van de werkgever op of na 1 januari 2020 niet aansluitend wordt voortgezet. Let op: Bij een einde van rechtswege op 31 december 2019 geschiedt het niet aansluitend voortzetten op 1 januari 2020 en is dus het nieuwe recht van toepassing.
Het oude recht is nog van toepassing als de arbeidsovereenkomst uiterlijk op 30 december 2019 eindigt. In dat geval geschiedt het aansluitend voortzetten namelijk op 31 december 2019 en dus nog onder het oude recht. Als de arbeidsovereenkomst op of na 31 december 2019 eindigt is het nieuwe recht van toepassing.

Bij beëindiging met wederzijds goedvinden
Het nieuwe recht is volgens de Memorie van Toelichting van toepassing als de arbeidsovereenkomst in 2019 van rechtswege eindigt (bijvoorbeeld wegens het verstrijken van de overeengekomen duur). Als de arbeidsovereenkomst op of na 1 januari 2020 eindigt is het nieuwe recht van toepassing.

Vragen
Hebt u vragen ten aanzien van het toepasselijke recht? Neem dan contact op met één van onze advocaten.

Disclaimer
Elke aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onjuiste uitkomsten van de bovenstaande berekeningen is uitdrukkelijk uitgesloten.
Vul de gegevens (hiernaast) in om de transitievergoeding te berekenen.