Arbeidsrecht Actueel


Arbeidsrecht Actueel is onze nieuwsbrief die wekelijks (met uitzondering van de vakantiemaanden juli en augustus) per e-mail wordt verzonden aan de deelnemers aan het arbeidsrecht abonnement©. Elke uitgave van Arbeidsrecht Actueel bevat tips, trends en wetenswaardigheden op het gebied van het arbeidsrecht, de heffing van premies werknemersverzekeringen en de loonheffing, die doorgaans worden beschreven aan de hand van recente rechterlijke uitspraken.
Beperking beroep op rechtsvermoeden omvang arbeidsovereenkomst na afwijzen van aanbod voor vaste arbeidsomvang

Arbeidsrecht Actueel 494

Beperking beroep op rechtsvermoeden omvang arbeidsovereenkomst na afwijzen van aanbod voor vaste arbeidsomvang

Een werknemer die tot twee maal toe een aanbod voor een vaste arbeidsomvang had afgewezen kon niet met een beroep op het rechtsvermoeden betreffende de omvang van de arbeidsduur alsnog met terugwerkende kracht loondoorbetaling vorderen over de...

Lees verder

Werknemer moet door werkgever betaalde opleidingskosten bij uitdiensttreding terugbetalen

Arbeidsrecht Actueel 493

Werknemer moet door werkgever betaalde opleidingskosten bij uitdiensttreding terugbetalen

Omdat de opleiding niet noodzakelijk was voor de uitoefening van de functie van de werknemer moest een werknemer die de arbeidsovereenkomst had opgezegd, de door de werkgever betaalde studiekosten terugbetalen, zoals vooraf met de werkgever was...

Lees verder

Werkgever aansprakelijk voor schade als gevolg van “long covid”

Arbeidsrecht Actueel 492

Werkgever aansprakelijk voor schade als gevolg van “long covid”

Een werkgever moest aan een verpleegkundige de schade vergoeden die deze verpleegkundige leed als gevolg van een coronabesmetting die zij tijdens haar werkzaamheden had opgelopen, omdat de werkgever niet had voldaan aan zijn zorgplicht voor veilige...

Lees verder

Uitbetaling van vakantiedagen tijdens derde ziektejaar

Arbeidsrecht Actueel 491

Uitbetaling van vakantiedagen tijdens derde ziektejaar

Op grond van Europese jurisprudentie moet de uitbetaling van vakantiedagen plaatsvinden tegen het loon dat de werknemer zou hebben genoten als hij zou hebben gewerkt. Dat de werknemer geen loon zou hebben genoten als hij geen vakantie zou hebben...

Lees verder

Mondelinge arbeidsovereenkomst is arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd omdat schriftelijke opgave van de duur van de arbeidsovereenkomst ontbreekt

Arbeidsrecht Actueel 490

Mondelinge arbeidsovereenkomst is arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd omdat schriftelijke opgave van de duur van de arbeidsovereenkomst ontbreekt

Een werkgever had aan een werknemer een schriftelijke arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd voorgelegd, maar de werknemer had die niet ondertekend. Toen daardoor een geschil ontstond over de vraag of de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd of...

Lees verder

UWV stelt te hoge eisen aan arbeidsdeskundige rapportage van werkgever

Arbeidsrecht Actueel 489

UWV stelt te hoge eisen aan arbeidsdeskundige rapportage van werkgever

Het UWV had wegens het plegen van te weinig re-integratie-inspanningen ten opzichte van een arbeidsongeschikte ex-werknemer een ziekengeldsanctie opgelegd aan een werkgever die eigenrisicodrager was voor de Ziektewet. De Centrale Raad van Beroep was...

Lees verder