Arbeidsrecht Actueel


Arbeidsrecht Actueel is onze nieuwsbrief die wekelijks (met uitzondering van de vakantiemaanden juli en augustus) per e-mail wordt verzonden aan de deelnemers aan het arbeidsrecht abonnement©. Elke uitgave van Arbeidsrecht Actueel bevat tips, trends en wetenswaardigheden op het gebied van het arbeidsrecht, de heffing van premies werknemersverzekeringen en de loonheffing, die doorgaans worden beschreven aan de hand van recente rechterlijke uitspraken.
Eenzijdige wijziging van arbeidsvoorwaarden als gevolg van coronapandemie

Arbeidsrecht Actueel 512

Eenzijdige wijziging van arbeidsvoorwaarden als gevolg van coronapandemie

Het veiligstellen van de financiële situatie van de onderneming tijdens de coronapandemie vormde voor een werkgever een zodanig zwaarwichtig belang dat de werkgever met een beroep op het eenzijdig wijzigingsbeding in de arbeidsovereenkomst kon...

Lees verder

Vorderingen van werkgever betreffende nakoming geheimhoudingsbeding afgewezen

Arbeidsrecht Actueel 511

Vorderingen van werkgever betreffende nakoming geheimhoudingsbeding afgewezen

Toen een werknemer bij een concurrent in dienst trad, vorderde de ex-werkgever in kort geding dat de werknemer het geheimhoudingsbeding in de arbeidsovereenkomst zou nakomen en dat de werknemer een dwangsom zou verbeuren als hij dat niet deed. Omdat...

Lees verder

Arbeidsovereenkomst eindigt niet door het verrichten van passende arbeid bij een andere werkgever

Arbeidsrecht Actueel 510

Arbeidsovereenkomst eindigt niet door het verrichten van passende arbeid bij een andere werkgever

Een werkgever werd veroordeeld om mee te werken aan de beëindiging van de arbeidsovereenkomst met een langdurig arbeidsongeschikte werknemer met betaling van de transitievergoeding. Het verweer van de werkgever dat de arbeidsovereenkomst al was...

Lees verder

Werkgever moet ook loon betalen over tijd die een werknemer voor aanvang van de arbeid aanwezig moest zijn

Arbeidsrecht Actueel 509

Werkgever moet ook loon betalen over tijd die een werknemer voor aanvang van de arbeid aanwezig moest zijn

Een werkgever moest ook loon betalen over de tien minuten per dag waarop de werknemer voor aanvang van zijn werkzaamheden aanwezig moest zijn, ook al werkte die werknemer in die tijd niet of maar zeer gedeeltelijk, aangezien deze tijd als...

Lees verder

Billijke vergoeding wegens niet verlengen van arbeidsovereenkomst in verband met zwangerschap

Arbeidsrecht Actueel 508

Billijke vergoeding wegens niet verlengen van arbeidsovereenkomst in verband met zwangerschap

Een werkgever die de arbeidsovereenkomst van een zwangere werkneemster niet had verlengd en die bij het opgeven van de reden daarvan melding had gemaakt van de bevalling en zorg voor het kind, moest aan de werkneemster een billijke vergoeding...

Lees verder

Ontbinding wegens wanprestatie van arbeidsovereenkomst van werknemer die reeds op staande voet is ontslagen

Arbeidsrecht Actueel 507

Ontbinding wegens wanprestatie van arbeidsovereenkomst van werknemer die reeds op staande voet is ontslagen

Een werknemer is op staande voet ontslagen omdat hij er in strijd met een verbod van nevenwerkzaamheden naast een full-time arbeidsovereenkomst nog twee andere arbeidsovereenkomsten op na houdt. De kantonrechter ontbindt met terugwerkende kracht de...

Lees verder