Arbeidsrecht Actueel


Arbeidsrecht Actueel is onze nieuwsbrief die wekelijks (met uitzondering van de vakantiemaanden juli en augustus) per e-mail wordt verzonden aan de deelnemers aan het arbeidsrecht abonnement©. Elke uitgave van Arbeidsrecht Actueel bevat tips, trends en wetenswaardigheden op het gebied van het arbeidsrecht, de heffing van premies werknemersverzekeringen en de loonheffing, die doorgaans worden beschreven aan de hand van recente rechterlijke uitspraken.
Arbeidsovereenkomst blijft in stand als arbeidsongeschikte werknemer bij een andere werkgever gaat werken

Arbeidsrecht Actueel 466

Arbeidsovereenkomst blijft in stand als arbeidsongeschikte werknemer bij een andere werkgever gaat werken

Een werkgever ging er ten onrechte van uit dat de arbeidsovereenkomst met een arbeidsongeschikte werknemer eindigde toen deze passende arbeid bij een andere werkgever ging verrichten. De werkgever moest daardoor de transitievergoeding betalen en een...

Lees verder

Schadevergoeding wegens niet verlengen van arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Arbeidsrecht Actueel 465

Schadevergoeding wegens niet verlengen van arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Nadat gebleken was dat een werknemer valselijk was beschuldigd van ongewenste intimiteiten, trok de werkgever een gegeven ontslag op staande voet in en werd alsnog loon betaald. Maar de werkgever wilde de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd na...

Lees verder

Vernietiging van vaststellingsovereenkomst wegens dwaling?

Arbeidsrecht Actueel 464

Vernietiging van vaststellingsovereenkomst wegens dwaling?

Een werkgever had de arbeidsovereenkomst met een arbeidsongeschikte werknemer beëindigd door middel van een vaststellingsovereenkomst. Het gerechtshof oordeelde in kort geding dat aannemelijk is dat de rechter in een bodemprocedure de...

Lees verder

Werkgever verplicht tot schadevergoeding wegens niet voldoen aan schriftelijke opgaveverplichting

Arbeidsrecht Actueel 463

Werkgever verplicht tot schadevergoeding wegens niet voldoen aan schriftelijke opgaveverplichting

Een werkgever werd door de kantonrechter veroordeeld tot betaling van schadevergoeding aan een gepensioneerde werkneemster wegens gemiste extra vakantiedagen waarop de werkneemster vanwege haar leeftijd recht had. De werkgever was die...

Lees verder

Loonstop wegens weigeren medische expertise ten onrechte opgelegd

Arbeidsrecht Actueel 462

Loonstop wegens weigeren medische expertise ten onrechte opgelegd

Een werkgever die op advies van de bedrijfsarts van een zieke werkneemster had verlangd om mee te werken aan een medisch expertise-onderzoek en die geweigerd had om het loon tijdens ziekte te betalen toen de werkneemster dat niet deed, moest van de...

Lees verder

Geen recht op overwerktoeslag bij verplichte opleiding buiten arbeidstijd

Arbeidsrecht Actueel 461

Geen recht op overwerktoeslag bij verplichte opleiding buiten arbeidstijd

Een werkgever die op grond van de cao verplicht was om zijn werkgevers scholing onder arbeidstijd aan te bieden, was wel verplicht om tijdens de scholing het loon door te betalen, maar niet om dan ook overwerktoeslag te betalen als die scholing...

Lees verder