Arbeidsrecht Actueel


Arbeidsrecht Actueel is onze nieuwsbrief die wekelijks (met uitzondering van de vakantiemaanden juli en augustus) per e-mail wordt verzonden aan de deelnemers aan het arbeidsrecht abonnement©. Elke uitgave van Arbeidsrecht Actueel bevat tips, trends en wetenswaardigheden op het gebied van het arbeidsrecht, de heffing van premies werknemersverzekeringen en de loonheffing, die doorgaans worden beschreven aan de hand van recente rechterlijke uitspraken.
Frauderende werknemer moet hoge schadevergoeding aan werkgever betalen

Arbeidsrecht Actueel 476

Frauderende werknemer moet hoge schadevergoeding aan werkgever betalen

Omdat sprake was van opzet mocht een werkgever de schade die cliënten van de werkgever hadden geleden door fraude van een werknemer, op die werknemer verhalen. Bij een onderneming die voor cliënten vastgoed beheert, was een werknemer op...

Lees verder

Loondoorbetaling tijdens ziekte aan een werknemer met twee dienstverbanden

Arbeidsrecht Actueel 475

Loondoorbetaling tijdens ziekte aan een werknemer met twee dienstverbanden

Een werkgever werd door de kantonrechter veroordeeld tot betaling van loon tijdens ziekte gedurende het gemiddelde aantal uren dat de werkneemster in 2019 en 2020 had gewerkt (16,9 uur per week), ondanks dat achteraf gebleken was dat de werkneemster...

Lees verder

Geen ontslag op staande voet na uitbarsting en uitschelden van collega

Arbeidsrecht Actueel 474

Geen ontslag op staande voet na uitbarsting en uitschelden van collega

Een werkgever mocht een werknemer die in een uitbarsting een collega had uitgescholden niet op staande voet ontslaan, omdat hij de werknemer bij eerdere soortgelijke gelegenheden niet schriftelijk had gewaarschuwd. Bij een groothandelsonderneming...

Lees verder

Ongeoorloofde afwezigheid is ernstig verwijtbaar gedrag

Arbeidsrecht Actueel 473

Ongeoorloofde afwezigheid is ernstig verwijtbaar gedrag

De kantonrechter ontbindt de arbeidsovereenkomst met een werknemer die het in het computersysteem van de werkgever deed voorkomen alsof hij aan het werk was, maar in feite niet of nauwelijks werkte. Omdat de kantonrechter van mening is dat sprake is...

Lees verder

Stageovereenkomst van BBL-leerling is in feite een arbeidsovereenkomst

Arbeidsrecht Actueel 472

Stageovereenkomst van BBL-leerling is in feite een arbeidsovereenkomst

Een werkgever die met een BBL-leerling naast de praktijkovereenkomst een stageovereenkomst had gesloten en deze tussentijds beëindigde, moest aan de leerling een schadevergoeding betalen omdat de stageovereenkomst een arbeidsovereenkomst was en...

Lees verder

Over welk bedrag aan loon moet de transitievergoeding van de arbeidsongeschikte werknemer worden berekend?

Arbeidsrecht Actueel 471

Over welk bedrag aan loon moet de transitievergoeding van de arbeidsongeschikte werknemer worden berekend?

De werkgever die de arbeidsovereenkomst met een werknemer had opgezegd wegens het feit dat de werknemer langer dan twee jaar ziek was, moest de hoogte van de transitievergoeding berekenen op basis van het overeengekomen loon zoals dat gold bij het...

Lees verder