Arbeidsrecht Actueel


Arbeidsrecht Actueel is onze nieuwsbrief die wekelijks (met uitzondering van de vakantiemaanden juli en augustus) per e-mail wordt verzonden aan de deelnemers aan het arbeidsrecht abonnement©. Elke uitgave van Arbeidsrecht Actueel bevat tips, trends en wetenswaardigheden op het gebied van het arbeidsrecht, de heffing van premies werknemersverzekeringen en de loonheffing, die doorgaans worden beschreven aan de hand van recente rechterlijke uitspraken.
Hoge billijke vergoeding wegens niet aanbieden van passende arbeid

Arbeidsrecht Actueel 554

Hoge billijke vergoeding wegens niet aanbieden van passende arbeid

Een werkgever die tijdens de arbeidsongeschiktheid van een werkneemster drie jaar lang geweigerd had om de werkneemster te werk te stellen in de eigen onderneming, omdat de arbeidsverhouding daarvoor te zeer verstoord zou zijn, moest aan de...

Lees verder

Geen rechtsgeldig ontslag op staande voet voor werknemer die zich verslapen had

Arbeidsrecht Actueel 553

Geen rechtsgeldig ontslag op staande voet voor werknemer die zich verslapen had

Nadat een werknemer zich verslapen had, had de werkgever de deur van de woning ingetrapt en was het huis en de slaapkamer van de werknemer betreden. Toen de werknemer de andere dag niet kwam werken, had de werkgever hem ten onrechte op staande voet...

Lees verder

Werknemer moet bij opzegging van de arbeidsovereenkomst een deel van de afkoopsom van het leasecontract van de auto betalen

Arbeidsrecht Actueel 552

Werknemer moet bij opzegging van de arbeidsovereenkomst een deel van de afkoopsom van het leasecontract van de auto betalen

Hoewel de werknemer contractueel niet verplicht was om bij uitdiensttreding de afkoopsom van het leasecontract van de aan hem ter beschikking gestelde auto te betalen, brengt goed werknemerschap met zich mee dat hij toch een deel daarvan moet...

Lees verder

Moet de werkgever de WGA-uitkeringen van overgenomen werknemers betalen?

Arbeidsrecht Actueel 551

Moet de werkgever de WGA-uitkeringen van overgenomen werknemers betalen?

Door voor de vraag of sprake was van de overgang van een hele onderneming dan wel een deel van een onderneming uitsluitend af te gaan op de vraag of de hele loonsom dan wel een deel daarvan was overgegaan, had het UWV onvoldoende gemotiveerd dat de...

Lees verder

Opnieuw ziek uitgevallen werkneemster heeft niet opnieuw recht op loon

Arbeidsrecht Actueel 550

Opnieuw ziek uitgevallen werkneemster heeft niet opnieuw recht op loon

Een werkneemster die na het einde van de 104 weken wachttijd voor de WIA werkzaamheden bij de eigen werkgever verrichtte en opnieuw ziek uitviel, had geen nieuw recht op loonbetaling tijdens ziekte omdat geen nieuwe bedongen arbeid was...

Lees verder

Werkgever onbevoegd vertegenwoordigd maar toch gebonden aan arbeidsovereenkomst

Arbeidsrecht Actueel 549

Werkgever onbevoegd vertegenwoordigd maar toch gebonden aan arbeidsovereenkomst

Een Stichting was onbevoegd vertegenwoordigd bij het aangaan van een arbeidsovereenkomst doordat maar één bestuurder de arbeidsovereenkomst had getekend, maar de Stichting was toch gebonden aan de arbeidsovereenkomst omdat de werkneemster erop...

Lees verder