Arbeidsrecht Actueel


Arbeidsrecht Actueel is onze nieuwsbrief die wekelijks (met uitzondering van de vakantiemaanden juli en augustus) per e-mail wordt verzonden aan de deelnemers aan het arbeidsrecht abonnement©. Elke uitgave van Arbeidsrecht Actueel bevat tips, trends en wetenswaardigheden op het gebied van het arbeidsrecht, de heffing van premies werknemersverzekeringen en de loonheffing, die doorgaans worden beschreven aan de hand van recente rechterlijke uitspraken.
Bedrijf moet loon betalen aan werkneemster, ondanks dat niet vaststaat dat zij in dienst was van dat bedrijf

Arbeidsrecht Actueel 528

Bedrijf moet loon betalen aan werkneemster, ondanks dat niet vaststaat dat zij in dienst was van dat bedrijf

Op grond van het feit dat een bedrijf opdrachtgever was van het bedrijf waarbij een werkneemster in dienst zou zijn geweest, kan het eerstgenoemde bedrijf worden verplicht om het door laatstgenoemd bedrijf niet betaalde loon te voldoen. In...

Lees verder

Moet een werknemer vakantiedagen opnemen als hij tijdens ziekte op vakantie gaat?

Arbeidsrecht Actueel 527

Moet een werknemer vakantiedagen opnemen als hij tijdens ziekte op vakantie gaat?

Een werknemer die arbeidsongeschikt was en die volgens de bedrijfsarts in het geheel niet inzetbaar was voor arbeid, hoefde geen vakantiedagen op te nemen toen hij tijdens zijn ziekte gedurende een langere periode op vakantie ging (zoals al was...

Lees verder

Werkgever die eigenrisicodrager is mocht de WGA-uitkering van een ex-werknemer korten wegens het niet meewerken aan de re-integratie

Arbeidsrecht Actueel 526

Werkgever die eigenrisicodrager is mocht de WGA-uitkering van een ex-werknemer korten wegens het niet meewerken aan de re-integratie

Een werkgever die eigenrisicodrager voor de WGA was had terecht besloten om de WGA-uitkering van een werknemer gedurende vier maanden met 25% te korten, omdat de werknemer weigerde om contact te onderhouden met een medewerker van de...

Lees verder

Werkgever aansprakelijk voor schade wegens niet afsluiten van WIA-excedentverzekering

Arbeidsrecht Actueel 525

Werkgever aansprakelijk voor schade wegens niet afsluiten van WIA-excedentverzekering

Een werkgever die niet genoeg informatie aan de rechter kon geven om de rechter in staat te stellen om te beoordelen of een arbeidsongeschikte werknemer recht had op een uitkering op grond van een WIA-excedentverzekering, werd veroordeeld om...

Lees verder

Recht op loon van werknemer die om privé-redenen niet kan werken en zich ziek meldt

Arbeidsrecht Actueel 524

Recht op loon van werknemer die om privé-redenen niet kan werken en zich ziek meldt

Een werkneemster die geen recht had op loon omdat zij de overeengekomen werkzaamheden niet kon verrichten door een oorzaak die in haar risicosfeer lag, kreeg ook geen recht op loon toen zij zich vervolgens ziek meldde. Bij een kapsalon werkt een...

Lees verder

Dwaling bij aangaan van arbeidsovereenkomst vanwege verzwijgen van ziekte?

Arbeidsrecht Actueel 523

Dwaling bij aangaan van arbeidsovereenkomst vanwege verzwijgen van ziekte?

De werkgever kon de arbeidsovereenkomst van een werkneemster die bij de sollicitatie had verzwegen dat zij een ziekte had, niet wegens dwaling ontbinden omdat de werkgever niet had aangetoond dat de werkneemster wist dat zij met de beperkingen die...

Lees verder