Kabinetsreactie op rapport Commissie Octas

Jaar en kwartaal
2024, 2e kwartaal
Nummer
2
In een brief aan de Tweede Kamer heeft de regering gereageerd op het rapport van de Commissie OCTAS (Onafhankelijke Commissie Toekomst Arbeidsongeschiktheidsstelsel).  

De Commissie voert in zijn rapport drie varianten op voor een nieuw arbeidsongeschiktheidsstelsel. 

In de eerste variant (sleutelen aan het huidige stelsel) ziet de minister voordelen doordat het stelsel duidelijker en begrijpelijker zou worden, doordat de inkomenszekerheid zou worden versterkt en doordat de vraag naar (her)beoordelingen af zou nemen. Er zouden echter beslissingen blijven waarbij kleine verschillen in de situatie grote inkomensgevolgen zouden hebben. Het verschil in de uitkomst van de arbeidsongeschiktheidsbeoordeling tussen hoge en lage inkomens zou worden verkleind, maar niet weggenomen. Er zouden inkomensgevolgen zijn, minder financiële prikkels en een hogere WIA-instroom met fors hogere uitgaven. Nader onderzoek zou nodig naar de gevolgen voor arbeidsdeelname, met mogelijk ook gunstige effecten bij verbetering van de re-integratiebegeleiding. 

In de tweede variant ("Werk staat voorop”) zou in de eerste drie tot vijf jaren de nadruk liggen op re-integratie met een uitkering van 70% van het loon en daarna alleen als er sprake zou zijn van een substantieel verlaagde verdiencapaciteit een arbeidsongeschiktheidseinduitkering, zonder re-integratieverplichtingen. Van die variant vindt de minister als voordeel dat het probleem van complexiteit en hardheden gedeeltelijk wordt opgelost, maar dat er nader onderzoek nodig is naar de gevolgen van "keuzemomenten” in het systeem en naar de wijze van vaststelling van voldoende of onvoldoende arbeidsvermogen. Onduidelijk is of de variant uitvoerbaar is. De betaalbaarheid is afhankelijk van de mate van werkhervatting. 

In de derde variant ("Basis voor werkenden”) zou een gelijke basisverzekering bestaan voor alle werkenden (werknemers en zelfstandigen), met voor werknemers een verplichte aanvullende verzekering door de werkgever die zorgt voor een aanvullende uitkering tot 70% van loon. Bij deze variant acht de minister onderzoek nodig naar de effecten op de arbeidsdeelname, de financiële gevolgen, de uitvoerbaarheid en de vereenvoudiging. 

De minister gaat de verschillende varianten ambtelijk laten uitwerken. Die uitwerking moet in het najaar van 2024 gereed zijn, waarna het nieuwe kabinet over het nieuwe arbeidsongeschiktheidsstelsel moet besluiten.

Verder lezen?

De bovenstaande tekst is een beknopte versie van het artikel. De volledige inhoud van dit artikel is alleen toegankelijk voor deelnemers aan het arbeidsrecht abonnement© met een plus abonnement of top abonnement. U kunt hieronder inloggen om het artikel te lezen.

Via dit formulier kunt u zich aanmelden voor het arbeidsrecht abonnement© of kunt u uw bestaande abonnementsvorm wijzigen.

Indien u deelnemer aan het arbeidsrecht abonnement© bent, kunt u hieronder inloggen om het artikel te lezen.