Vereenvoudiging verlofstelsel

Jaar en kwartaal
2023, 3e kwartaal
Nummer
4
De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de Tweede Kamer geïnformeerd over mogelijkheden om het verlofstelsel te vereenvoudigen. Doordat in de Wet arbeid en zorg steeds nieuwe verlofregelingen zijn opgenomen is het stelsel te complex geworden. 

De minister informeert de Kamer met name over vereenvoudigingsmogelijkheden die meer administratief van aard zijn en beleidsarm zijn, zoals het uniformeren van de perioden waarbinnen het verlof kan worden opgenomen en het uniformeren van het moment waarop de uitkering moet worden aangevraagd. 

De minister zal de Kamer nog nader informeren over vereenvoudigingsmogelijkheden die zien op het stelsel als zodanig en over vereenvoudigingsmogelijkheden die financiële gevolgen hebben. Daarbij denkt de minister aan het clusteren van regelingen (zorg voor kinderen, mantelzorg persoonlijk verlof), met per cluster zo veel mogelijk gelijke voorwaarden.

Verder lezen?

De bovenstaande tekst is een beknopte versie van het artikel. De volledige inhoud van dit artikel is alleen toegankelijk voor deelnemers aan het arbeidsrecht abonnement© met een plus abonnement of top abonnement. U kunt hieronder inloggen om het artikel te lezen.

Via dit formulier kunt u zich aanmelden voor het arbeidsrecht abonnement© of kunt u uw bestaande abonnementsvorm wijzigen.

Indien u deelnemer aan het arbeidsrecht abonnement© bent, kunt u hieronder inloggen om het artikel te lezen.