Kosten


De kosten van de dienstverlening door de mensen van ons kantoor brengen wij periodiek (in beginsel maandelijks) in rekening aan de hand van de daadwerkelijk bestede tijd.

Indien als gevolg van bijzondere omstandigheden op ons kantoor meer of minder tijd is besteed aan de uitvoering van een opdracht, brengen wij hierop een correctie aan. De bestede tijd wordt in rekening gebracht per tijdseenheid van zes minuten (0,10 uur), een kwartier (0,25 uur) of in elke veelvoud daarvan. Met betrekking tot de uitvoering van een opdracht gemaakte kosten (verschotten) zoals: procureurskosten, griffierecht, legeskosten, opgevraagde uittreksels uit openbare registers en dergelijke worden afzonderlijk en gespecificeerd in rekening gebracht.