WAO/WIA (arbeidsongeschiktheid)


Als het gaat om arbeidsongeschiktheid, een WAO-uitkering of een WIA-uitkering, kunnen de advocaten van ons kantoor u bijvoorbeeld van dienst zijn met:
 • het voeren van bezwaar- of beroepsprocedures tegen een besluit tot vaststelling van de gedifferentieerde WGA-premie door de belastingdienst
 • het geven van begeleiding en advies bij het maken van de keuze tussen eigenrisicodragen of premiedifferentiatie ten aanzien van WGA-uitkeringen
 • het toetsen c.q. aanvechten van een beslissing over de toekenning, voortzetting of intrekking van de WGA-uitkering van een (ex-) werknemer in verband met de gevolgen van die uitkering voor de te betalen gedifferentieerde WGA-premie van de werkgever
  N.B.: Wij kunnen u ook van dienst zijn met?
  o het voeren van een bezwaar- en beroepsprocedure namens een werknemer betreffende een beslissing van het UWV over het recht op WAO-uitkering, WGA- uitkering of IVA-uitkering
  o het voeren van een bezwaar- en beroepsprocedure namens een werknemer tegen een beslissing van het UWV over de intrekking of herziening en terugvordering en invordering van een WAO-uitkering, WGA-uitkering of WIA-uitkering of de oplegging van een boete aan de werknemer (eventuele strafrechtelijke gevolgen in samenwerking met een externe deskundige)
  o het voeren van bezwaar- en beroepsprocedure namens een ondernemer of directeur-grootaandeelhouder betreffende beslissingen over het recht op WAZ-uitkering
  o een geschil met een verzekeringsmaatschappij over de rechten en verplichtingen die voortvloeien uit een arbeidsongeschiktheidsverzekering
 • een geschil met het UWV over de voorzieningen voor een arbeidsgehandicapte werknemer ("no-riskpolis, premiekorting, subsidie voor aanpassing van de arbeidsplaats)
 • het opstellen van een reglement voor het opleggen van sancties voor de werkgever die eigenrisicodrager is voor de WGA
 • het opstellen van een reglement voor een bezwaarschriftprocedure voor de werkgever die eigenrisicodrager is voor de WGA
 • het voeren van bezwaarprocedures die volgen op het opleggen van een sanctie door een werkgever die eigenrisicodrager is voor de WGA
 • de gevolgen van de overgang van een onderneming voor de hoogte van de gedifferentieerde WGA-premie of de als eigenrisicodrager te betalen WGA-uitkering