Tarieven advocaten


Voor de diensten van onze advocaten en juridisch medewerker hanteren wij de volgende uurtarieven (exclusief omzetbelasting):
  • advocaten: € 320,00
Deelnemers aan het arbeidsrecht abonnement©  van ons kantoor hebben recht op een korting op dit tarief van 10%, op voorwaarde van betaling van de declaraties van ons kantoor binnen veertien dagen. Deze korting is niet van toepassing indien in een bijzonder geval reeds een andere kortingsafspraak gemaakt mocht zijn.

Let op: de meeste advocatenkantoren hanteren een uurtarief, waarboven op u nog een toeslag betaalt van meestal vijf procent, maar soms zes of zelfs zeven procent wegens 'bureaukosten' of 'belaste verschotten'. Wij brengen geen toeslagen op het hierboven genoemde uurtarief aan u in rekening.

Het bovenstaande uurtarief wordt periodiek (in beginsel jaarlijks) aangepast. Van een eventuele aanpassing van het uurtarief gedurende de uitvoering van een opdracht doen wij vooraf mededeling.