Arbeidsongeschiktheidscriterium zelfstandigen

Jaar en kwartaal
2024, 2e kwartaal
Nummer
4
De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft een wetsontwerp in voorbereiding voor een verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandigen. In dat wetsvoorstel zal als arbeidsongeschiktheidscriterium worden opgenomen dat de zelfstandige recht heeft op een uitkering als hij of zij als gevolg van ziekte niet in staat is om één van de in de wet op te nemen drempelfuncties uit te oefenen. Die drempelfuncties zijn voorbeelden van functies waarmee het minimumloon kan worden verdiend.  

De keuze voor dit arbeidsongeschiktheidscriterium zorgt voor iets lagere premies en heeft tot gevolg dat verzekeringsartsen van het UWV aan de arbeidsongeschiktheidsbeoordeling minder tijd kwijt zijn.

Verder lezen?

De bovenstaande tekst is een beknopte versie van het artikel. De volledige inhoud van dit artikel is alleen toegankelijk voor deelnemers aan het arbeidsrecht abonnement© met een plus abonnement of top abonnement. U kunt hieronder inloggen om het artikel te lezen.

Via dit formulier kunt u zich aanmelden voor het arbeidsrecht abonnement© of kunt u uw bestaande abonnementsvorm wijzigen.

Indien u deelnemer aan het arbeidsrecht abonnement© bent, kunt u hieronder inloggen om het artikel te lezen.