Bescherming werknemers bij overgang van onderneming in faillissement

Jaar en kwartaal
2024, 2e kwartaal
Nummer
12
Als een onderneming overgaat van één werkgever naar een andere werkgever, dan gaan de rechten en verplichtingen uit de arbeidsovereenkomsten van rechtswege over naar die andere werkgever. Dat geldt echter niet in faillissement. 

De regering wil dat de werkgever die na faillissement de onderneming van de gefailleerde werkgever doorstart verplicht wordt om aan de werknemers die in dienst waren van de gefailleerde onderneming een nieuwe arbeidsovereenkomst (met dezelfde arbeidsduur en dezelfde arbeidsvoorwaarden) aan te bieden. De verplichting geldt niet als de gefailleerde onderneming minder dan 20 werknemers had. Als daarover met de vakbonden overeenstemming kan worden bereikt hoeven niet alle werknemers te worden overgenomen en/of mogen de nieuwe arbeidsovereenkomsten tegen afwijkende voorwaarden worden aangeboden. 

Het nieuwe wetsvoorstel moet het mogelijk maken dat door de Eerste Kamer een ander wetsvoorstel wordt aangenomen, dat het mogelijk moet maken om met de (beoogd) curator al voor het faillissement afspraken te maken over de doorstart van de onderneming van de werkgever die faillissement ziet aankomen.

Verder lezen?

De bovenstaande tekst is een beknopte versie van het artikel. De volledige inhoud van dit artikel is alleen toegankelijk voor deelnemers aan het arbeidsrecht abonnement© met een plus abonnement of top abonnement. U kunt hieronder inloggen om het artikel te lezen.

Via dit formulier kunt u zich aanmelden voor het arbeidsrecht abonnement© of kunt u uw bestaande abonnementsvorm wijzigen.

Indien u deelnemer aan het arbeidsrecht abonnement© bent, kunt u hieronder inloggen om het artikel te lezen.