Controle uitkeringsbesluiten


De toekenning van een Ziektewet- of WGA-uitkering aan een (ex-) werknemer kan een (middel)grote werkgever* veel geld kosten. De uitbetaling van de uitkering betekent voor een grote werkgever doorgaans dat de twee jaar later te betalen gedifferentieerde premie Werkhervattingskas stijgt met een bedrag dat bijna twee maal het bedrag van de uitkering beloopt.
 
Werkgevers die eigenrisicodrager zijn voor de Ziektewet betalen geen gedifferentieerde premie (premiecomponent ZW-lasten) maar moeten de Ziektewetuitkering zelf betalen. Werkgevers  die eigenrisicodrager zijn voor de WGA betalen ook geen gedifferentieerde premie (premiecomponent WGA-lasten) en hebben het risico van de betaling van de WGA-uitkering doorgaans verzekerd. Voor hen geldt echter dat uiteindelijk de premie stijgt naarmate de verzekeraar meer uitkeringen moet betalen.
 
Hoe dan ook is het voor (middel)grote werkgevers van belang om te controleren of de beslissingen van het UWV over de Ziektewet- en WGA-uitkeringen van (ex-) werknemers juist zijn. Ook is het voor (middel)grote werkgevers van belang om te bewaken dat tijdig nieuwe beslissing over de Ziektewet- en WGA-uitkeringen van (ex-) werknemers worden genomen.
 
Onze advocaten en casemanagers zijn door ervaring en deskundigheid bij uitstek in staat om de uitkeringsbesluiten van uw (ex-) werknemers te controleren. In ruim 74% van de zaken waarin wij in het verleden bezwaar maakten, behaalden wij daarmee succes. Zie onze factsheet. Gemiddeld verdienden wij daarmee de door de werkgever gemaakte kosten 25 maal terug!

Te mooi om waar te zijn? Kijk dan eens wat één van onze cliënten daarover zegt in een video op onze website.
 
Wilt u meer weten over de mogelijkheid om de uitkeringsbesluiten van uw (ex-) werknemers door onze advocaten en casemanagers te laten controleren? Vul dan het onderstaande contactformulier in. Wij nemen dan contact met u op, uiteraard gratis en geheel vrijblijvend.
 
U kunt natuurlijk ook direct zelf contact opnemen. U kunt dan bellen (tel. 013 - 4635599) of mailen met mevrouw M. (Michèle) Sonneveld Rccm (m.sonneveld@kantoormrvanzijl.nl) van ons kantoor.