Informatie over werkwijze


Wij willen graag dat u op een plezierige manier met ons kantoor "zaken doet". In onze ogen betekent dat:

"zeggen wat je doet en doen wat je zegt".

In theorie klinkt dat erg eenvoudig. De uitvoering in de praktijk blijkt dat helaas niet altijd te zijn. Toch streven wij er naar om u tevoren zo veel mogelijk te laten weten wat wij voor u gaan doen, bijvoorbeeld door brieven vooraf in concept ter goedkeuring aan u toe te zenden (uiteraard ontvangt u achteraf ook nog een kopie). Ook doen wij ons uiterste best om afspraken en toezeggingen over tijdstippen waarop bepaalde werkzaamheden zullen zijn verricht, na te komen. Maar ook als daar dan al eens "iets tussen komt" mag u er op rekenen dat wij u dat laten weten en een nieuwe afspraak met u maken. Onze visie op zaken doen, geldt ook waar het de kosten van onze dienstverlening betreft. Ook met onze voorwaarden en tarieven maken wij u vooraf bekend. En de kosten van onze dienstverlening verantwoorden wij op onze declaraties tot in detail.

Bij dit alles mag u van ons verwachten dat wij onze werkzaamheden op een persoonlijke, praktische en doelgerichte wijze verrichten. Van overbodige franje en opsmuk houden wij niet. Ons motto is:

"doe maar gewoon, maar doe het goed".