Loonvorderingen


Als het gaat om loonvorderingen van werknemers kunnen de advocaten van ons kantoor u bijvoorbeeld van dienst zijn met:
 • het voeren van verweer tegen de loonvordering van een (ex-)werknemer
  N.B.: Wij kunnen u ook van dienst zijn met:
  o het verhalen van loon van de werknemer op het UWV in geval van betalingsonmacht of faillissement van de werkgever
 • het voeren van verweer tegen beslaglegging door een (ex-)werknemer onder de werkgever of onder een derde ten laste van de werkgever
  N.B.: Wij kunnen u ook van dienst zijn met:
  o het voeren van verweer tegen beslaglegging in het algemeen
 • het geven van begeleiding en advies bij een geschil ten aanzien van loonbeslag onder de werkgever ten laste van een werknemer
 • het voeren van verweer tegen een kort gedingvordering van een werknemer inzake werkhervatting, loonbetaling of anderszins
  N.B.: Wij kunnen u ook van dienst zijn met:
  o het instellen van diverse andere soorten kort gedingen of het voeren van verweer daartegen