Secretariaat


De telefonisch bereikbaarheid

Mate waarin en snelheid waarmee onze clienten contact met ons kantoor konden krijgen, op momenten waarop zij contact zochten.


De clientvriendelijkheid

Manier waarop onze clienten door ons secretariaat te woord gestaan worden en mate waarin geprobeerd werd hen te helpen.


De deskundigheid

Bekwaamheid waarmee onze clienten, naar hun indruk, door ons secretariaat werden geholpen.


De zorgvuldigheid

De mate waarin door ons secretariaat eventueel - kleine of grote - fouten werden gemaakt.


De snelheid

De snelheid waarmee ons secretariaat onze clienten probeerde te helpen.


De totaalindruk