Loondispensatie IVA

Jaar en kwartaal
2024, 2e kwartaal
Nummer
11
Op grond van een experimentele regeling kunnen werknemers met een IVA-uitkering die, ondanks volledige (80-00%) arbeidsongeschiktheid, nog werken (waarschijnlijk dan voor < 20%) loondispensatie krijgen voor het geval zij beneden het minimumloon verdienen. Dat kan het geval zijn als meer uren worden gewerkt dan overeenkomen met 20% van het loon. Het werk dat gedaan wordt heeft dan een lagere loonwaarde. 

De regering wil regelen dat werknemers met een IVA-uitkering die werken in de toekomst, na afloop van het loonkostenvoordeel arbeidsgehandicapte werknemer in aanmerking komen voor het loonkostenvoordeel voor de doelgroep banenafspraak.Verder lezen?

De bovenstaande tekst is een beknopte versie van het artikel. De volledige inhoud van dit artikel is alleen toegankelijk voor deelnemers aan het arbeidsrecht abonnement© met een plus abonnement of top abonnement. U kunt hieronder inloggen om het artikel te lezen.

Via dit formulier kunt u zich aanmelden voor het arbeidsrecht abonnement© of kunt u uw bestaande abonnementsvorm wijzigen.

Indien u deelnemer aan het arbeidsrecht abonnement© bent, kunt u hieronder inloggen om het artikel te lezen.