Concurrentie zonder concurrentiebeding onrechtmatig?

Concurrentie zonder concurrentiebeding onrechtmatig?
Datum: 00-00-0000
Uitgavejaar en uitgavenummer: 1996 / 2
Vindplaats: Zie: president arrondissementsrechtbank 's-Hertogenbosch 8 februari1996, JAR 1996/94
Uitspraak

De werkgever die de werknemer wenst te beperken in zijn mogelijkheden om na het einde van de arbeidsovereenkomst op concurrerende wijze werkzaam te zijn, dient met die werknemer een schriftelijk (non-) concurrentiebeding overeen te komen. Ook concurrentie met de ex-werkgever zonder concurrentiebeding kan echter soms onrechtmatig zijn. Dat ervoer de werknemer die zich bij zijn werkgever bezig hield met de produktie van vloerverwarmingsslangen en die in het bedrijf van een afnemer van zijn (ex-) werkgever een produktielijn voor vloerverwarmingsslangen ging opzetten, deze slangen ging produceren en deze vervolgens onder meer aan de betreffende afnemer ging verkopen. De werkgever vorderde in kort geding de werknemer te verbieden vloerverwarmingsslangen te verkopen en te produceren. De president van de rechtbank wees dit verbod toe. Weliswaar mocht de werknemer gebruik maken van de bij de ex-werkgever opgedane kennis en ervaring, omdat het procédé niet tot de geheim te houden bedrijfsgegevens behoorde en dus niet onder het in de arbeidsovereenkomst opgenomen geheimhoudingsbeding viel, maar de werknemer handelde onrechtmatig doordat hij de produktielijn reeds tijdens zijn dienstverband (deels zelfs in een periode waarin hij officieel ziek was) had aangelegd. Om de werknemer de aldus onrechtmatig verkregen voorsprong te ontnemen werd het verbod voor de duur van zes maanden toegewezen.


Commentaar

De concurrentie was in dit geval (ondanks het ontbreken van een concurrentiebeding) onrechtmatig, omdat de concurrentie al tijdens de duur van de arbeidsovereenkomst was gestart. Uit de uitspraak kan worden afgeleid dat de concurrentie rechtmatig zou zijn geweest, als die pas na het einde van de arbeidsovereenkomst zou zijn gestart. Toch kan ook concurrentie die pas start na het einde van de arbeidsovereenkomst, onrechtmatig zijn. Dat is bijvoorbeeld het geval als een werknemer structureel probeert de klanten van zijn ex-werkgever weg te lokken. Een dergelijke vorm van concurrentie gericht op één concurrent in het bijzonder (de ex-werkgever) is onrechtmatig. Indien de concurrentie van de ex-werknemer onrechtmatig is kan ook de nieuwe werkgever onrechtmatig handelen door bewust te profiteren van de wanprestatie van de werknemer. In het bovenstaande geval werd de afnemer die profiteerde van de wanprestatie van de werknemer dan ook veroordeeld een voorschot van ƒ 50.000 te betalen op een schadevergoeding die in een bodemprocedure nog nader dient te worden vastgesteld.