Hoe verloopt in feite de huidige ontslagpraktijk?

Hoe verloopt in feite de huidige ontslagpraktijk?
Datum: 00-00-0000
Uitgavejaar en uitgavenummer: 1996 / 3

Uitspraak

Voor het beëindigen van een arbeidsovereenkomst is een ontslagvergunning nodig van de Regionaal Directeur voor de Arbeidsvoorziening (RDA) of een beschikking van de Kantonrechter tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst. Dit is alleen anders, indien de werknemer instemt met de beëindiging van de arbeidsovereenkomst. Omdat de bedrijfsvereniging in een dergelijk geval al heel snel tot de conclusie komt dat de werknemer verwijtbaar werkloos is, zal de werknemer alleen instemmen met de beëindiging van de arbeidsovereenkomst, indien hij geen WW-uitkering nodig heeft, bijvoorbeeld omdat hij al een andere baan heeft gevonden.

De praktijk weet zich tot nu toe aardig te redden door het treffen van een regeling met de werknemer die ontslagen moet worden, waarna de Kantonrechter middels een zogenaamde "pro forma"-procedure gevraagd wordt de arbeidsovereenkomst te ontbinden. Met de beschikking van de Kantonrechter krijgt de werknemer doorgaans vrij probleemloos een WW-uitkering. In de "pro forma"-procedure verzoekt de werkgever de ontbinding van de arbeidsovereenkomst op gronden die de werknemer niet kunnen worden verweten. Vervolgens voert de werknemer, meestal in ruil voor een ontslagvergoeding, slechts formeel (niet: inhoudelijk) verweer. Doordat partijen afzien van mondelinge behandeling van de zaak, volgt de beschikking van de Kantonrechter meestal erg snel. Doorgaans is de arbeidsovereenkomst ontbonden binnen één à twee weken nadat partijen daarover overeenstemming hadden bereikt.