Wijziging besluit Lisv inzake zelfstandigheid interim-managers

Wijziging besluit Lisv inzake zelfstandigheid interim-managers
Datum: 00-00-0000
Uitgavejaar en uitgavenummer: 1999 / 27
Vindplaats: Zie: besluit Lisv 10 maart 1999, Staatscourant 24 maart 1999
Uitspraak

Bij besluit van 30 september 1998 heeft het Landelijk Instituut Sociale Verzekeringen (Lisv) vastgesteld onder welke voorwaarden een interim-manager als zelfstandige kan worden beschouwd, zodat de ondernemer die van zijn dienst gebruik maakt (of de bemiddelaar door wiens tussenkomst een ondernemer van de diensten van de interim-manager gebruik maakt) op de betalingen aan de interim-manager geen premies voor de werknemersverzekeringen behoeft in te houden. Zie ons artikel in Arbeidsrecht Aktueel van november 1998. Eén van de voorwaarden had betrekking op de investeringen die de interim-manager jaarlijks in bepaalde aangewezen bedrijfsmiddelen moet doen, om als zelfstandige te worden beschouwd. Voorheen moest minimaal 3% van de omzet worden geïnvesteerd. Thans moet jaarlijks voor tenminste ƒ 3.000 worden geïnvesteerd. Een starter dient daarbij in de eerste twee jaar nog steeds ƒ 10.000 te investeren. De wijziging treedt met terugwerkende kracht tot 1 januari 1999 in werking. Het oorspronkelijke besluit geldt sinds 1 september 1998.


Commentaar

Het besluit van het Lisv heeft geen zelfstandige werking, in die zin dat de zelfstandigheid van de interim-manager ook kan worden verdedigd als niet aan de eisen van het besluit is voldaan (al zal dat dan vermoedelijk wel een moeizame zaak worden). Als aan de voorwaarden van het besluit is voldaan mag een ondernemer of tussenkomstbureau er echter wel van uitgaan, dat geen verzekerings- en inhoudingsplicht voor de werknemersverzekeringen bestaat.