Hoogte gedifferentieerde WAO-premie 2001 vastgesteld

Hoogte gedifferentieerde WAO-premie 2001 vastgesteld
Datum: 00-00-0000
Uitgavejaar en uitgavenummer: 2000 / 41
Vindplaats: Zie: Besluit Staatssecretaris van Financiën d.d. 25 augustus 2000, Staatscourant 30 augustus 2000
Uitspraak

Het Lisv heeft de hoogte van de percentages van de minimale en maximale gedifferentieerde WAO-premie voor 2001 vastgesteld, welke inmiddels door de Staatssecretaris ook zijn goedgekeurd. Voor kleine werkgevers (premieloon in 1999 < ƒ 726.000) is de premie tenminste 0,98% en ten hoogste 4,77%. Voor grote werkgevers is de premie ten hoogste 6,36%. Een wettelijk minimum is er voor grote werkgevers niet, maar de wijze van berekening van de premie brengt met zich mee dat de premie toch tenminste 0,41% bedraagt. De WAO-basispremie is door het Lisv vastgesteld op 5,20%. Dit percentage was echter op het moment waarop wij dit schrijven nog niet door de Staatssecretaris goedgekeurd.


Commentaar

De verhoging van de premie is lager uitgevallen dan wij verondersteld hadden, zulks terwijl er geen enkel teken is dat er minder nieuwe WAO-uitkeringen worden toegekend, meer werknemers worden afgeschat of meer werknemers met een kortlopende WAO-uitkering worden ‘gereïntegreerd’. Naar verluidt zou de wat minder hoge vaststelling het gevolg zijn van het feit dat de Arbeidsongeschiktheidskas relatief goed gevuld is. Daardoor zou de verhoging van de premie (eenmalig?) wat lager kunnen uitvallen dan wij verwacht hadden. Wij zijn misschien wat achterdochtig, maar sluiten niet uit dat de verhoging van het gedifferentieerde deel van de WAO-premie wat lager is gehouden om werkgevers te weerhouden van een overstap naar eigen risicodragen. Een dergelijke overstap heeft immers tot gevolg dat risicoselectie plaats vindt: de goede risico’s vertrekken en de slechte risico’s blijven. In de toekomst zou dat dan weer premieverhoging tot gevolg moeten hebben. Hoe langer werkgevers in de WAO blijven, hoe kleiner de kans is dat zij later alsnog uitstappen. Als immers sprake is van na 1 januari 1998 toegekende WAO-uitkeringen, moet een eigen risicodrager deze zelf betalen, waardoor een overstap naar eigen risicodragen ineens onaantrekkelijk wordt. Ons advies om de mogelijkheden van eigen risicodragen te onderzoeken blijft dan ook.