Zelfstandigheidsverklaring zelfstandigen zonder personeel

Zelfstandigheidsverklaring zelfstandigen zonder personeel
Datum: 00-00-0000
Uitgavejaar en uitgavenummer: 2001 / 46
Vindplaats: Zie: persbericht Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 15 december 2000
Uitspraak

In de tweede helft van 2000 is in de pers veel aandacht gegeven aan het voornemen van de regering een wetswijziging door te voeren, waardoor het mogelijk zou moeten worden om binnen zes weken duidelijkheid te krijgen over de zelfstandigheid van zogenaamde ‘zelfstandigen zonder personeel’ (vaak interim-managers, organisatieadviseurs, freelance journalisten, maar ook vaak voorkomend in de bouw en andere bedrijfstakken). Bij de belastingdienst zou dan een verklaring moeten worden aangevraagd, waarna de belastingdienst de zelfstandigheid met het Lisv zou afstemmen, zodat deze ook voor de premieheffing werknemersverzekeringen zou moeten gaan gelden. Er werd naar gestreefd dat de wetswijziging per 1 januari 2001 in zou gaan. Het enige wat sindsdien echter van het wetsvoorstel vernomen is, is dat het bij de Raad van State zal worden ingediend.


Commentaar

De tekst van het wetsvoorstel wordt pas openbaar nadat het bij de Tweede Kamer is ingediend. Het lijkt ons overigens dat de verwachtingen omtrent het wetsvoorstel veel te hoog gespannen zijn. Dat geldt wat ons betreft zowel voor de termijn van zes weken, als voor de aanvankelijk uitgesproken verwachting dat het Lisv zich aan het standpunt van de belastingdienst zou conformeren. Volgens ons wordt het één van de twee: Of het standpunt over de zelfstandigheid valt in zeer veel gevallen negatief uit, Of het Lisv conformeert zich niet zonder meer aan het oordeel van de belastingdienst. Wat hiervan ook zij: voorlopig geldt de toegezegde regeling nog niet. Wie een arbeidskracht inschakelt die pretendeert een zelfstandige te zijn, dient zich er dus elke keer opnieuw van te vergewissen of geen loonbelasting en premies werknemersverzekeringen moeten worden ingehouden.