Geen nieuwe eigenrisicodragers meer voor WAO

Geen nieuwe eigenrisicodragers meer voor WAO
Datum: 00-00-0000
Uitgavejaar en uitgavenummer: 2006 / 128
Vindplaats: Persbericht Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 24 november 2006, nummer 06/040
Uitspraak

De regering heeft besloten dat aanvragen van werkgevers om nog eigenrisicodrager voor de WAO te worden die op of na 24 november 2006 zijn ingediend, worden afgewezen. De reden hiervan is dat de regering eerder had besloten de gedifferentieerde WAO-premie ("Pemba") met ingang van 2008 af te schaffen.


Commentaar

De afschaffing van de mogelijkheid om het risico van betaling van WAO-uitkeringen zelf te dragen houdt direct verband met de afschaffing van de premiedifferentiatie in de WAO. Indien werkgevers namelijk bij het UWV een vaste premie zouden betalen ongeacht de omvang van het risico op het ontstaan van het risico van (tot het betalen van WAO-uitkering aanleiding gevende) arbeidsongeschiktheid, dan zou het voor werkgevers met een relatief gunstig risico wel heel aantrekkelijk worden om eigenrisicodrager te worden en aldus over te stappen naar een private verzekeraar. Die private verzekeraar zal het gunstige risico namelijk wel belonen met een lagere premie. Eigenrisicodragen (private verzekering) kan dan ook alleen naast een publieke verzekering bestaan als bij de premie van de publieke verzekering onderscheid wordt gemaakt naar gelang het arbeidsrisico (premiedifferentiatie). Zonder dat wordt de publieke verzekering opgescheept met alleen de slechte risico