Restitutie premie verzekering WAO-gat en WAO-eigenrisicodragen

Restitutie premie verzekering WAO-gat en WAO-eigenrisicodragen
Datum: 00-00-0000
Uitgavejaar en uitgavenummer: 2006 / 115

Uitspraak

Met de invoering van de WIA is het risico vervallen dat nog werknemers in de WAO komen. Werknemers die op of na 1 januari 2004 arbeidsongeschikt worden krijgen immers geen WAO-uitkering meer, maar een WIA-uitkering. Daarmee is met terugwerkende kracht tot 1 januari 2004 de basis ontvallen aan alle verzekeringsproducten die aan de WAO gerelateerd zijn. Zo is er met terugwerkende kracht tot 1 januari 2004 geen WAO-gat meer en kunnen er sinds 1 januari 2004 geen werknemers arbeidsongeschikt worden aan wie een werkgever die eigenrisicodrager is een WAO-uitkering moet betalen. Artikel 281 van het Wetboek van Koophandel bepaalt dat de verzekeraar in alle gevallen waarin de verzekeringsovereenkomst vervalt de premie moet terug geven, geheel of voor zodanig deel waarvoor hij geen gevaar heeft gelopen.

Omgekeerd zijn er met terugwerkende kracht tot 1 januari 2004 risico


Commentaar

Voorlopig zijn er op het gebied van de WAO-gerelateerde verzekeringen van 2004 en 2005 meer vragen dan antwoorden. Er lijkt echter voldoende reden te zijn om niet alles wat verzekeraars u voorschotelen als zoete koek te slikken en een kritische houding aan te nemen. De bedragen waar het om gaat zijn er groot genoeg voor.