Aannemer aansprakelijk voor arbeidsongeval ZZP-er

Aannemer aansprakelijk voor arbeidsongeval ZZP-er
Datum: 00-00-0000
Uitgavejaar en uitgavenummer: 2007 / 141
Vindplaats: Voorzieningenrechter rechtbank
Uitspraak

Een aannemer schakelt voor de uitvoering van een deel van een opdracht (het opperen en lijmen van kalkzandsteenelementen) een lijmbedrijf in. Met het lijmbedrijf wordt een overeenkomst van onderaanneming gesloten. Dit lijmbedrijf, een eenmanszaak zonder personeel, heeft met vier andere lijmers (ZZP-ers: zelfstandigen zonder personeel) een samenwerkingsovereenkomst gesloten waarbij is afgesproken dat in onderaanneming verkregen opdrachten tussen de partijen zullen worden verdeeld, waarbij het lijmbedrijf de bouwprojecten co


Commentaar

De betreffende bepaling staat in de wet sinds de invoering van de Wet Flexibiliteit en Zekerheid van 1 januari 1999. Met name in de bouw zouden (onder)aannemers zich daarvan bewust moeten zijn en zorg dragen dat hun aansprakelijkheidsverzekering in voorkomend geval dekking verleent. Ook ZZP-ers die zelf wel eens een andere ZZP-er inschakelen zouden daarvoor moeten zorgen!