Hoofdelijke aansprakelijkstelling voor zwart betaalde lonen

Hoofdelijke aansprakelijkstelling voor zwart betaalde lonen
Datum: 00-00-0000
Uitgavejaar en uitgavenummer: 2007 / 139
Vindplaats:
Centrale Raad van Beroep 14 augustus 2007, www.rechtspraak.nl., ljn: BB2535
Uitspraak

Een directeur en enig aandeelhouder van een B.V. die een asielzoekerscentrum exploiteert, wordt door het UWV in privé aansprakelijk gesteld voor onbetaald gebleven premies werknemersverzekeringen en voor boetes wegens ernstige en verhoudingsgewijs omvangrijke fraude die het UWV ter zake heeft opgelegd, nadat een procesverbaal werkgeversfraude was opgesteld en een gerichte looncontrole had plaatsgevonden. Deze aansprakelijkstelling was gebaseerd op kennelijk onbehoorlijk bestuur. Het UWV had gesteld dat de B.V. loon had uitbetaald dat niet verantwoord was, dat geen loonadministratie was gevoerd en dat ter zake van het werkzame personeel geen meldingsformulieren aan het UWV waren gestuurd. Met de rechtbank is de Centrale Raad van Beroep van oordeel dat het stelselmatig, opzettelijk en in behoorlijke omvang uitbetalen van zwarte lonen terecht gekwalificeerd is als kennelijk onbehoorlijk bestuur. Daaraan doet niet af dat men aanvankelijk van mening was dat van loon geen sprake was. Dat de bestuurder het verzuim niet zelf gepleegd had omdat een andere bestuurder verantwoordelijk was voor de financiële administratie, maakt voor de Raad ook niet uit omdat het daarbij slechts gaat om een interne taakverdeling tussen de bestuurders die niet ten opzichte van derden werkt.


Commentaar

Niet elke naheffing van premies werknemersverzekeringen zal de bestuurder hoofdelijk aansprakelijk doen zijn, maar als dat op grote schaal gebeurt moet met privé-aansprakelijkheid van de bestuurder ernstig rekening worden gehouden!