Werkgever kan geen vervangend werk opdragen via uitzendbureau

Werkgever kan geen vervangend werk opdragen via uitzendbureau
Datum: 00-00-0000
Uitgavejaar en uitgavenummer: 2008 / 158
Vindplaats: Kantonrechter Terneuzen 23 juli 2008, www. rechtspraak.nl, ljn: BG3897
Uitspraak

van Europa en wellicht van de wereld te zijn, werken 80-100 werknemers. De coffeeshop wordt door de gemeente gedoogd, zo niet gefaciliteerd, en trok in 2006 2.500 bezoekers per dag, grotendeels uit België en Noord-Frankrijk. Het Openbaar Ministerie gedoogt maar een handelsvoorraad van 500 gram. Op 1 juni 2007 doet de politie een inval bij de coffeshop en constateert, niet geheel verwonderlijk gelet op het grote aantal bezoekers, dat de voorraad veel groter is. De coffeeshop wordt dan gesloten. De dag erna wordt de coffeeshop echter al weer geopend, naar eigen zeggen op uitdrukkelijk verzoek van de gemeente. Bij een nieuw onderzoek op 20 mei 2008 is de handelsvoorraad weer te groot en dan wordt de coffeeshop definitief gesloten. De directie en een aantal leidinggevenden worden in voorlopige hechtenis genomen. Op 29 mei 2008 wordt door de advocaten van de coffeeshop een voorstel tot beëindiging van de arbeidsovereenkomst voorgelegd dat door 65 werknemers wordt getekend. De overigen worden opgeroepen om werk te gaan doen via een uitzendbureau met de mededeling dat het niet gehoor geven aan deze oproep als werkweigering wordt beschouwd. De weigerende opstelling van deze werknemers leidt uiteindelijk tot een ontslag op staande voet. In kort geding oordeelt de kantonrechter dat de coffeeshop het loon moet doorbetalen, omdat het niet verrichten van de arbeid voor rekening van de coffeeshop komt en omdat het ontslag nietig is aangezien de arbeidsovereenkomst de coffeeshop niet toestond om de werknemers werk via een uitzendbureau op te dragen.


Commentaar

In het vonnis wordt ingegaan op de mogelijkheden die een werkgever heeft om de arbeidsovereenkomst eenzijdig te wijzigen. De kantonrechter constateert echter dat de coffeeshop geen voorstel tot wijziging van de arbeidsovereenkomst heeft gedaan maar eenvoudig een bevel heeft gegeven om andere werkzaamheden te gaan verrichten dan die waarop de arbeidsovereenkomst zag. Wat de werkgever wilde was niet per definitie onmogelijk maar wel veel te kort door de bocht doorgevoerd.