Ontslag tijdens de proeftijd wegens ziekte

Ontslag tijdens de proeftijd wegens ziekte
Datum: 00-00-0000
Uitgavejaar en uitgavenummer: 2010 / 188
Vindplaats: Kantonrechter Amsterdam 17 september 2010, www.rechtspraak.nl, ljn: BO2998
Uitspraak

Een werkneemster vordert schadevergoeding vanwege een aan haar vanwege een ziekmelding in de proeftijd gegeven ontslag. Als de werkneemster het proeftijdontslag aanvecht, oordeelt de kantonrechter dat een in de proeftijd gegeven ontslag aantastbaar kan zijn als het in strijd is met regelgeving op het gebied van gelijke behandeling of wanneer (op een andere wijze) in strijd gehandeld is met goed werkgeverschap.

De kantonrechter stelt vast dat geen sprake is van een handicap of chronische ziekte, zodat van strijd met de Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte ook geen sprake is. Volgens de kantonrechter is de communicatie tussen de werkgever en de werknemer rond de ziekmelding niet goed verlopen, maar valt daarvan geen overwegend verwijt aan één van de partijen te maken. De kantonrechter acht daarbij ook van belang dat de werkgever, juist om in het verleden voorkomend hoog ziekteverzuim terug te dringen, groot belang hecht aan het goed kunnen communiceren met de werknemers omtrent ziekmeldingen. Omdat niet is gebleken dat zich een grond voordoet op grond waarvan het in de proeftijd gegeven ontslag aantastbaar kan zijn, wijst de kantonrechter de schadevergoedingsvordering van de werkneemster af.


Commentaar

Het vonnis van de kantonrechter onderstreept dat een ontslag tijdens de proeftijd, dat verband houdt met ziekte van de werknemer, niet op voorhand in strijd is met de wet. Een proeftijdontslag kan slechts op beperkte gronden worden aangetast. Strijd met de wettelijk verplichte gelijke behandeling van werknemers met een handicap of chronische ziekte is wel een grond voor aantasting van het proeftijdontslag, maar lang niet alle ziektes of gebreken vallen daaronder. Een ontslag in de proeftijd wegens ziekte of verband houdend met ziekte is dan ook niet op voorhand uitgesloten.