Studiemateriaal “arbeidsongeschiktheid van werknemers” voor studiebijeenkomst op 1 oktober 2014


Op 1 oktober 2014 organiseerden wij ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van ons kantoor een bijzondere studiebijeenkomst over het onderwerp "arbeidsongeschiktheid van werknemers”. In drie rondes van een uur konden de deelnemers aan deze studiebijeenkomst in totaal drie presentaties bijwonen, waarbij zij elke ronde de keuze hadden uit vier presentaties.

Daags na de studiebijeenkomst kunt u hier een samenvatting downloaden van de inhoud van elke presentatie.

Ronde 1:
Eigenrisicodragen in ZW en WGA of gedifferentieerde premie betalen
Sancties bij tekortschietende re-integratieverplichtingen van werkgever
Ziekte en arbeidsconflict
De arbeidsongeschiktheidsbeoordeling door het UWV

Ronde 2:
Beperking van kosten van loondoorbetaling tijdens ziekte
Repeterend ziekteverzuim
Verhaal van kosten van arbeidsongeschiktheid
Medische gegevens en privacy

Ronde 3:
Eerste dag van arbeidsongeschiktheid
Ziekte en overgang van onderneming
Ontslag en arbeidsongeschiktheid vakantie en arbeidsongeschiktheid
De belangrijkste valkuilen bij de re-integratie

Klik hier om alle presentaties te downloaden (zip-bestand met alle presentaties in PDF-formaat).

Klik hier om de uitslagen van de stellingen te downloaden (zip-bestand met powerpoint-presentaties). De toelichtingen op de stellingen zijn hierin niet verwerkt.