Advocaatc.de.wit@kantoormrvanzijl.nl

Ook Connie studeerde rechten in Tilburg. In 1989 studeerde zij af aan de Universiteit van Tilburg met als studierichting het sociaal recht (waaronder het arbeidsrecht).
Connie heeft vanaf 1990 ervaring met het verlenen van rechtshulp op het gebied van het arbeidsrecht en het sociaal verzekeringsrecht.
Nadat zij haar studie beëindigde, is zij die rechtshulp namelijk in dienst van het FNV (aanvankelijk als "kwestiebehandelaar" en later als "procesjurist") gaan verlenen aan de leden van het FNV.
Connie stelt haar ruime ervaring op het gebied van het arbeidsrecht en het sociaal verzekeringsrecht sinds 2002 als advocaat in dienst van de cliënten van ons kantoor. In 2011 volgde Connie een opleiding tot mediator. Zij is sindsdien beschikbaar om als mediator op te treden bij het beslechten van geschillen (maar vanwege de vereiste onafhankelijkheid van een mediator kan zij dat niet doen als een advocaat van ons kantoor voor één van de partijen optreedt).

Connie werkt part-time (0,8) en is in beginsel op woensdagen vrij. Ook dan is zij echter in dringende gevallen telefonisch voor onze cliënten bereikbaar.

mr. C.J.M. (Connie) de Wit is als advocaat ingeschreven bij de Nederlandse Orde van Advocaten (Neuhuyskade 94, 2596 XM Den Haag, tel. 070 – 335 35 35, info@advocatenorde.nl). Zij heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende hoofd- (en sub) rechtsgebieden geregistreerd:
– arbeidsrecht
– sociaal zekerheidsrecht

Op grond van deze registratie is mr. C.J.M. (Connie) de Wit verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.

Aanwezigheid

MaDiWoDoVr
Ochtend
Middag

Artikelen van mr. C.J.M. (Connie) de Wit:


Specialisaties

De advocaten van ons kantoor zijn gespecialiseerd in de begeleiding en advisering van werkgevers op het gebied van het arbeidsrecht, de werknemersverzekeringen en de loonheffing. Om hun werkzaamheden op dat terrein goed te kunnen doen, beschikken de advocaten van ons kantoor over kennis en deskundigheid die hen in staat stelt om u ook op andere gebieden van dienst te zijn.


Zo kan Connie u ook van dienst zijn bij:

  • geschillen over het (niet) nakomen van overeenkomsten
  • het opstellen of het beoordelen van algemene voorwaarden
  • geschillen over aansprakelijkheid
  • het opstellen van agentuurovereenkomsten, overeenkomsten van opdracht en andere samenwerkingsovereenkomsten en bij geschillen daarover
  • advisering bij het tewerkstellen van buitenlandse arbeidskrachten en bij geschillen daarover