Wijziging Besluit allocatie arbeidskrachten door intermediairs in verband met invoering toelatingsplicht voor het ter beschikking stellen van arbeidskrachten

Jaar en kwartaal
2024, 1e kwartaal
Nummer
4
Bij de Tweede Kamer is een wetsvoorstel aanhangig dat moet regelen dat het inlenen en uitlenen van arbeidskrachten uitsluitend mag plaatsvinden als de uitlener (uitzendbureau) door de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is toegelaten om arbeidskrachten ter beschikking te stellen. Uitleners moeten daarvoor aan een aantal eisen voldoen. Het toelatingsstelsel moet helpen om malafide uitzendbureaus te bestrijden. 

Inmiddels is ook een concept gepubliceerd voor een algemene maatregel van bestuur, waarin de bepalingen van het wetsvoorstel nader worden uitgewerkt. Daardoor bestaat meer zicht op de situatie die na inwerkingtreding van het wetsvoorstel ontstaat. 

De verwachte datum van inwerkingtreding van het wetsvoorstel is 1 januari 2026.

Verder lezen?

De bovenstaande tekst is een beknopte versie van het artikel. De volledige inhoud van dit artikel is alleen toegankelijk voor deelnemers aan het arbeidsrecht abonnement© met een plus abonnement of top abonnement. U kunt hieronder inloggen om het artikel te lezen.

Via dit formulier kunt u zich aanmelden voor het arbeidsrecht abonnement© of kunt u uw bestaande abonnementsvorm wijzigen.

Indien u deelnemer aan het arbeidsrecht abonnement© bent, kunt u hieronder inloggen om het artikel te lezen.