Advies toekomst arbeidsongeschiktheidsstelsel

Jaar en kwartaal
2024, 1e kwartaal
Nummer
3
De Commissie OCTAS (Onafhankelijke Commissie Toekomst Arbeidsongeschiktheidsstelsel) heeft haar eindrapportage uitgebracht. De Commissie was door de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid ingesteld om onderzoek te doen naar een toekomstbestendig stelsel rond ziekte en arbeidsongeschiktheid. 

Eerder al had de Commissie in een tussenrapport een probleemanalyse uitgebracht, waarin als belangrijkste knelpunt van het huidige systeem de complexiteit wordt genoemd. Voor arbeidsongeschikte werknemers met een vast contract werkt het huidige stelsel volgens de Commissie nog wel redelijk, maar niet voor vroeggehandicapten, werklozen en flexwerkers. 

Een nieuw arbeidsongeschiktheidsstelsel moet volgens de Commissie beter begrijpelijk zijn en meer uitgaan van vertrouwen in de mensen.  
De Commissie schetst drie mogelijke varianten voor een nieuw arbeidsongeschiktheidsstelsel:
  • één waarbij aan het huidige stelsel wordt gesleuteld;
  • één waarbij arbeidsongeschikte werknemers na een wachttijd van twee jaar eerst na een niet al te strenge toetsing gedurende drie tot vijf jaar een relatief hoge uitkering krijgen waarbij alles gericht is op re-integratie en bij zij daarna na een strenge toetsing een uitkering krijgen als zij volledig arbeidsongeschikt zijn of als zij werken en aanzienlijk minder verdienen dan voorheen;
  • één waarbij werknemers en zelfstandigen na een wachttijd van twee jaar een arbeidsongeschiktheidsuitkering krijgen op basisniveau, waarbij voor werknemers een verplichte verzekering bestaat voor een aanvullende uitkering voor het inkomen boven het basisniveau. 
Tenslotte adviseert de Commissie om een aantal maatregelen te treffen voor vroeggehandicapten.

Verder lezen?

De bovenstaande tekst is een beknopte versie van het artikel. De volledige inhoud van dit artikel is alleen toegankelijk voor deelnemers aan het arbeidsrecht abonnement© met een plus abonnement of top abonnement. U kunt hieronder inloggen om het artikel te lezen.

Via dit formulier kunt u zich aanmelden voor het arbeidsrecht abonnement© of kunt u uw bestaande abonnementsvorm wijzigen.

Indien u deelnemer aan het arbeidsrecht abonnement© bent, kunt u hieronder inloggen om het artikel te lezen.