Stand van zaken en laatste nieuws arbeidsmarktbeleid regering

Jaar en kwartaal
2024, 1e kwartaal
Nummer
5
De internetconsultatie van het concept-voorstel voor de "Wet verduidelijking beoordeling arbeidsrelaties en rechtsvermoeden arbeidsovereenkomst bij laag uurtarief” heeft geleid tot een groot aantal reacties. De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft aangegeven dat de reacties zorgvuldig zullen worden bestudeerd om te bezien of en hoe het wetsvoorstel kan worden verbeterd en dat daarbij op verzoek van de Tweede Kamer specifiek wordt gekeken naar de rol van organisatorische inbedding en de rol van zelfstandig ondernemerschap binnen het wetsvoorstel.  

Publicatie in het Staatsblad in het eerste kwartaal van 2025 en inwerkingtreding per uiterlijk 1 januari 2026 zijn volgens de Minister inmiddels niet meer realistisch. Desondanks blijft het voornemen om het handhavingsmoratorium (voor wat betreft controle op schijnzelfstandigheid) per 1 januari 2025 op te heffen, wel bestaan. 

Een wetsvoorstel betreffende de invoering van een verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandigen moet nog voor internetconsultatie worden gepubliceerd. De regering wil vooralsnog vasthouden aan de mogelijkheid van een "opt-out” voor het geval van een private verzekering. Daaraan was eerder de voorwaarde verbonden dat dat betaalbaar, uitlegbaar, uitvoerbaar en tijdig invoerbaar zou zijn. De regering wil de mogelijkheid van een "opt-out” nog steeds onderzoeken omdat deze de mogelijkheid biedt voor maatwerk, bijvoorbeeld voor wat betreft een kortere wachttijd of een verzekering voor eigen arbeid in plaats van gangbare arbeid. Dit maatwerk is moeilijk te leveren als aanvulling op een verplichte publieke verzekering. Een private verzekering in aanvulling op een publieke verzekering heeft bovendien als nadeel dat de re-integratie verdeeld raakt over een publieke en een private verzekeraar.

Verder lezen?

De bovenstaande tekst is een beknopte versie van het artikel. De volledige inhoud van dit artikel is alleen toegankelijk voor deelnemers aan het arbeidsrecht abonnement© met een plus abonnement of top abonnement. U kunt hieronder inloggen om het artikel te lezen.

Via dit formulier kunt u zich aanmelden voor het arbeidsrecht abonnement© of kunt u uw bestaande abonnementsvorm wijzigen.

Indien u deelnemer aan het arbeidsrecht abonnement© bent, kunt u hieronder inloggen om het artikel te lezen.