Advocaatc.van.der.steen@kantoormrvanzijl.nl

Na in 1989 haar rechtenstudie aan de Universiteit van Tilburg te hebben afgerond heeft Corrie als rechtshulpverleenster gewerkt bij het toenmalige Buro voor Rechtshulp en later bij twee verschillende vakbonden. Als zodanig stond zij werknemers bij in zaken betreffende werk en inkomen. Tot die werkzaamheden behoorden ook het voeren van procedures bij de kantonrechter, bij de sectoren bestuursrecht van de rechtbank en bij de Centrale Raad van Beroep. Daarbij verrichtte Corrie ook werkzaamheden op het gebied van het ambtenarenrecht. De ruime ervaring op het gebied van arbeidsrecht en werknemersverzekeringen die Corrie aldus opdeed stelt zij vanaf 1 april 2015 graag in dienst van onze cliënten.

mr. C.A. (Corrie) van der Steen is als advocaat ingeschreven bij de Nederlandse Orde van Advocaten (Neuhuyskade 94, 2596 XM Den Haag, tel. 070 – 335 35 35, info@advocatenorde.nl). Zij heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende hoofd- (en sub) rechtsgebieden geregistreerd:
– arbeidsrecht
– sociaal zekerheidsrecht

Op grond van deze registratie is mr. C.A. (Corrie) van der Steen verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.

Aanwezigheid

MaDiWoDoVr
Ochtend
Middag


Specialisaties

De advocaten van ons kantoor zijn gespecialiseerd in de begeleiding en advisering van werkgevers op het gebied van het arbeidsrecht, de werknemersverzekeringen en de loonheffing. Om hun werkzaamheden op dat terrein goed te kunnen doen, beschikken de advocaten van ons kantoor over kennis en deskundigheid die hen in staat stelt om u ook op andere gebieden van dienst te zijn.


Zo kan Corrie u ook van dienst zijn bij:

  • geschillen over het (niet) nakomen van overeenkomsten
  • het opstellen of het beoordelen van algemene voorwaarden
  • geschillen over aansprakelijkheid
  • het opstellen van agentuurovereenkomsten, overeenkomsten van opdracht en andere samenwerkingsovereenkomsten en bij geschillen daarover
  • advisering bij het tewerkstellen van buitenlandse arbeidskrachten en bij geschillen daarover