Advocaatm.feiken@kantoormrvanzijl.nl

Mariëtta studeerde Nederlands recht aan de Universiteit van Tilburg (1990) en werkte nadien bij een voorganger van het UWV. Als zodanig kent zij de werking van de sociale verzekeringen van zeer nabij.
Sinds 1999 werkt zij op ons kantoor en houdt zij zich naast het sociaal verzekeringsrecht ook bezig met het arbeidsrecht. In 2001 volgde zij de specialisatieopleiding arbeidsrecht aan de Grotius-academie. In 2003 is zij beëdigd als advocaat en procureur.
Mariëtta werkt parttime (0,6) en is doorgaans op maandagochtend, dinsdagochtend, woensdag en donderdag op ons kantoor aanwezig. In dringende gevallen blijft zij ook buiten deze tijden voor onze cliënten bereikbaar.

mr. M.H. (Mariëtta) Feiken is als advocaat ingeschreven bij de Nederlandse Orde van Advocaten (Neuhuyskade 94, 2596 XM Den Haag, tel. 070 – 335 35 35, info@advocatenorde.nl). Zij heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende hoofd- (en sub) rechtsgebieden geregistreerd:
– arbeidsrecht
– sociaal zekerheidsrecht

Op grond van deze registratie is mr. M.H. (Mariëtta) Feiken verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.

Aanwezigheid

MaDiWoDoVr
Ochtend
Middag

Artikelen van mr. M.H. (Mariëtta) Feiken:


Specialisaties

De advocaten van ons kantoor zijn gespecialiseerd in de begeleiding en advisering van werkgevers op het gebied van het arbeidsrecht, de werknemersverzekeringen en de loonheffing. Om hun werkzaamheden op dat terrein goed te kunnen doen, beschikken de advocaten van ons kantoor over kennis en deskundigheid die hen in staat stelt om u ook op andere gebieden van dienst te zijn.


Zo kan Mariëtta u ook van dienst zijn bij:

  • geschillen over het (niet) nakomen van overeenkomsten
  • geschillen met verzekeringsmaatschappijen
  • geschillen over de deelname aan pensioenregelingen
  • geschillen over aansprakelijkheid
  • het opstellen van agentuurovereenkomsten, overeenkomsten van opdracht en andere samenwerkingsovereenkomsten en bij geschillen daarover
  • geschillen over inlenersaansprakelijkheid en ketenaansprakelijkheid
  • geschillen over bestuurdersaansprakelijkheid
  • advisering bij het tewerkstellen van buitenlandse arbeidskrachten en bij geschillen daarover
  • advisering ten aanzien van de internationale aspecten van loonheffing en sociale zekerheid