Advocaatm.borgers@kantoormrvanzijl.nl

Na aanvankelijk een opleiding tot fysiotherapeut te hebben gevolgd studeerde Mirjam Nederlands recht aan de Universiteit van Tilburg (1995).
In 1999/2000 volgde zij de specialisatieopleiding arbeidsrecht aan de Grotius-opleiding. In 1995 werd zij beëdigd als advocaat.
Sinds 2000 is Mirjam op ons kantoor werkzaam, waar zij zich in eerste instantie toelegt op de ondersteuning van onze cliënten op arbeidsrechtelijk gebied. Mirjam werkt parttime (0,7) en is in beginsel op woensdag en vrijdagmiddag vrij.

mr. A.J.H.M. (Mirjam) Borgers-Leermakers is als advocaat ingeschreven bij de Nederlandse Orde van Advocaten (Neuhuyskade 94, 2596 XM Den Haag, tel. 070 – 335 35 35, info@advocatenorde.nl). Zij heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende hoofd- (en sub) rechtsgebieden geregistreerd:
– arbeidsrecht
– sociaal zekerheidsrecht

Op grond van deze registratie is mr. A.J.H.M. (Mirjam) Borgers-Leermakers verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.

Aanwezigheid

MaDiWoDoVr
Ochtend
Middag

Artikelen van mr. A.J.H.M. (Mirjam) Borgers-Leermakers:


Specialisaties

De advocaten van ons kantoor zijn gespecialiseerd in de begeleiding en advisering van werkgevers op het gebied van het arbeidsrecht, de werknemersverzekeringen en de loonheffing. Om hun werkzaamheden op dat terrein goed te kunnen doen, beschikken de advocaten van ons kantoor over kennis en deskundigheid die hen in staat stelt om u ook op andere gebieden van dienst te zijn.


Zo kan Mirjam u ook van dienst zijn bij:

  • geschillen over het (niet) nakomen van overeenkomsten
  • het opstellen of het beoordelen van algemene voorwaarden* geschillen met verzekeringsmaatschappijen* geschillen over aansprakelijkheid
  • het opstellen van agentuurovereenkomsten, overeenkomsten van opdracht en andere samenwerkingsovereenkomsten en bij geschillen daarover* geschillen over bestuurdersaansprakelijkheid* advisering inzake (dreigend) faillissement
  • huur van bedrijfsruimte