Advocaatn.van.der.stokker@kantoormrvanzijl.nl

Nicole studeerde Nederlands recht aan de Universiteit van Tilburg, waar zij in 2004 afstudeerde.

Vanaf 2004 werkte zij bij een advocatenkantoor in Culemborg en Leerdam, aanvankelijk als juridisch medewerkster en vanaf 2005 als advocaat. Daar werkte zij in een algemene civiele praktijk, met de nadruk op het arbeidsrecht.

Vanaf 1 april 2011 werkt Nicole bij ons kantoor, waar zij zich toelegt op het arbeidsrecht. In 2011 en 2012 volgde zij een specialisatieopleiding aan de Grotius-academie.

mr. N.W.J. (Nicole) van der Stokker-Welsink is als advocaat ingeschreven bij de Nederlandse Orde van Advocaten (Neuhuyskade 94, 2596 XM Den Haag, tel. 070 – 335 35 35, info@advocatenorde.nl). Zij heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende hoofd- (en sub) rechtsgebieden geregistreerd:
– arbeidsrecht
– sociaal zekerheidsrecht

Op grond van deze registratie is mr. N.W.J. (Nicole) van der Stokker-Welsink verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.

Aanwezigheid

MaDiWoDoVr
Ochtend
Middag

Artikelen van mr. N.W.J. (Nicole) van der Stokker-Welsink:


Specialisaties

De advocaten van ons kantoor zijn gespecialiseerd in de begeleiding en advisering van werkgevers op het gebied van het arbeidsrecht, de werknemersverzekeringen en de loonheffing. Om hun werkzaamheden op dat terrein goed te kunnen doen, beschikken de advocaten van ons kantoor over kennis en deskundigheid die hen in staat stelt om u ook op andere gebieden van dienst te zijn.


Zo kan Nicole u ook van dienst zijn bij:

  • geschillen over het (niet) nakomen van overeenkomsten
  • het opstellen of het beoordelen van algemene voorwaarden
  • geschillen over aansprakelijkheid
  • het opstellen van agentuurovereenkomsten, overeenkomsten van opdracht en andere samenwerkingsovereenkomsten en bij geschillen daarover
  • geschillen over bestuurdersaansprakelijkheid
  • advisering bij (dreigend) faillissement
  • huur van bedrijfsruimte