Advocaats.stoop@kantoormrvanzijl.nl

Saskia kreeg haar opleiding op het gebied van het recht in Tilburg. In 1993 studeerde zij af aan de Universiteit van Tilburg. Vervolgens heeft zij ruim zeven jaar als advocaat gewerkt in dienst van advocatenkantoren in de regio Midden-Brabant. Een groot gedeelte van die tijd vormde het arbeidsrecht daarbij het belangrijkste deel van haar werkterrein.
Ook op het gebied van de sociale zekerheid is Saskia geen onbekende. In 2002 doorliep Saskia met succes de post-academische leergang arbeidsrecht.
Op ons kantoor houdt Saskia zich als advocaat met name bezig met de begeleiding van onze cliënten op het gebied van het arbeidsrecht.

Saskia werkt op part-time (0,7) en verdeelt haar uren over de maandagochtenden, dinsdagen, woensdagen en donderdagen, maar is in dringende gevallen ook op vrijdagen telefonisch voor onze cliënten bereikbaar.

mr. S.J.M. (Saskia) Stoop is als advocaat ingeschreven bij de Nederlandse Orde van Advocaten (Neuhuyskade 94, 2596 XM Den Haag, tel. 070 – 335 35 35, info@advocatenorde.nl). Zij heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende hoofd- (en sub) rechtsgebieden geregistreerd:
– arbeidsrecht
– sociaal zekerheidsrecht

Op grond van deze registratie is mr. S.J.M. (Saskia) Stoop verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.

Aanwezigheid

MaDiWoDoVr
Ochtend
Middag

Artikelen van mr. S.J.M. (Saskia) Stoop:


Specialisaties

De advocaten van ons kantoor zijn gespecialiseerd in de begeleiding en advisering van werkgevers op het gebied van het arbeidsrecht, de werknemersverzekeringen en de loonheffing. Om hun werkzaamheden op dat terrein goed te kunnen doen, beschikken de advocaten van ons kantoor over kennis en deskundigheid die hen in staat stelt om u ook op andere gebieden van dienst te zijn.


Zo kan Saskia u ook van dienst zijn bij:

  • geschillen over het (niet) nakomen van overeenkomsten
  • het opstellen of het beoordelen van algemene voorwaarden
  • geschillen over aansprakelijkheid
  • het opstellen van agentuurovereenkomsten, overeenkomsten van opdracht en andere samenwerkingsovereenkomsten en bij geschillen daarover
  • geschillen tussen aandeelhouders, directeuren, vennoten en maten
  • geschillen over bestuurdersaansprakelijkheid
  • advisering bij het tewerkstellen van buitenlandse arbeidskrachten en bij geschillen daarover
  • huur van bedrijfsruimte