Advocaatw.van.kuijk@kantoormrvanzijl.nl

Na zijn studie Nederlands recht aan de Universiteit van Tilburg (1991) werkte Wilan twee jaar als advocaat in Rijen.

Sinds 1995 houdt hij zich op ons kantoor primair bezig met de advisering en ondersteuning van cliënten in arbeidsrechtelijke aangelegenheden. In 2000 is Wilan opnieuw beëdigd tot advocaat.

mr. W.A.A. (Wilan) van Kuijk is als advocaat ingeschreven bij de Nederlandse Orde van Advocaten (Neuhuyskade 94, 2596 XM Den Haag, tel. 070 – 335 35 35, info@advocatenorde.nl). Hij heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende hoofd- (en sub) rechtsgebieden geregistreerd:
– arbeidsrecht

Op grond van deze registratie is mr. W.A.A. (Wilan) van Kuijk verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.

Aanwezigheid

MaDiWoDoVr
Ochtend
Middag

Artikelen van mr. W.A.A. (Wilan) van Kuijk:


Specialisaties

De advocaten van ons kantoor zijn gespecialiseerd in de begeleiding en advisering van werkgevers op het gebied van het arbeidsrecht, de werknemersverzekeringen en de loonheffing. Om hun werkzaamheden op dat terrein goed te kunnen doen, beschikken de advocaten van ons kantoor over kennis en deskundigheid die hen in staat stelt om u ook op andere gebieden van dienst te zijn.


Zo kan Wilan u ook van dienst zijn bij:

  • geschillen over het (niet) nakomen van overeenkomsten
  • het opstellen of het beoordelen van algemene voorwaarden
  • geschillen over aansprakelijkheid
  • het opstellen van agentuurovereenkomsten, overeenkomsten van opdracht en andere samenwerkingsovereenkomsten en bij geschillen daarover
  • geschillen tussen aandeelhouders, directeuren, vennoten en maten
  • geschillen over bestuurdersaansprakelijkheid
  • advisering bij (dreigend) faillissement
  • huur van bedrijfsruimte