Eigen aanvraag faillissement toch gehonoreerd

Eigen aanvraag faillissement toch gehonoreerd
Datum: 00-00-0000
Uitgavejaar en uitgavenummer: 2002 / 65
Vindplaats: Zie: gerechtshof ´s-Gravenhage 9 juli 2002, JAR 2002/204
Uitspraak

In Arbeidsrecht Actueel nr. 64 berichtten wij u over een geval waarin het zelf aangevraagde faillissement van een B.V. op verzoek van werknemers werd teruggedraaid. Het gerechtshof heeft echter in hoger beroep het vonnis van de rechtbank vernietigd. Volgens het hof heeft de rechtbank ten onrechte miskend dat de B.V. in de voor een faillissement vereiste toestand verkeerde waarin men had opgehouden te betalen, nu onvoldoende geld voor de betaling van salarissen aanwezig was. Van misbruik van de bevoegdheid om het eigen faillissement aan te vragen (vanwege het omzeilen van de arbeidsrechtelijke bescherming van de werknemers) was volgens het hof geen sprake, omdat de Amerikaanse moedermaatschappij en de Nederlandse werkmaatschappij niet mogen worden vereenzelvigd. De laatste had een grote schuld aan de Amerikaanse moedermaatschappij en deed daarop al twee jaar geen terugbetalingen meer. Het faillissement was niet uitgelokt om een deel van de activiteiten met een deel van het personeel in een andere rechtspersoon voort te zetten. In dit geval zou de Amerikaanse moedermaatschappij de verkoop van haar productie in Europa vorm gaan geven via onafhankelijke distributeurs en werden haar eigen Europese distributiecentra om die reden gesloten. De eigen faillissementsaanvraag was daarmee gerechtvaardigd.