Verzekeringsplicht vrachtwagenchauffeurs

Verzekeringsplicht vrachtwagenchauffeurs
Datum: 00-00-0000
Uitgavejaar en uitgavenummer: 2004 / 98
Vindplaats: Centrale Raad van Beroep 28 oktober 2004, nummer 02/2635 ALGEM, www.rechtspraak.nl, ljn-nummer: AR 5576 en Centrale Raad van Beroep 4 november 2004, nummer 02/3112 ALGEM, www.rechtspraak.nl ljn-nummer AR5578
Uitspraak

Bij een looncontrole bij een expeditiebedrijf stelt het UWV verzekeringsplicht vast van chauffeurs die niet over een vervoersvergunning beschikken. Volgens de Centrale Raad van Beroep vormt het ontbreken van een vervoersvergunning een belangrijke indicatie voor het aannemen van een gezagsverhouding. Dat gebruik gemaakt werd van de vergunning van een ander dan het expeditiebedrijf maakt dit volgens de Raad niet anders, aangezien de vergunninghouder zijn vergunning uitsluitend ter beschikking stelde om de chauffeurs in staat te stellen bij het expeditiebedrijf werkzaam te zijn. Bovendien was het vervoer door het expeditiebedrijf tot in detail geregeld. Het UWV had volgens de Raad dan ook terecht verzekeringsplicht aangenomen.

In een ander geval ging het om een internationaal transportbedrijf dat eigen vrachtauto


Commentaar

Voor het ontkomen aan verzekeringsplicht van vrachtwagenchauffeurs lijkt tenminste vereist te zijn dat de chauffeur een vrachtwagen in eigendom heeft én over een eigen vergunning beschikt.