Wijziging WAO in verband met invoering premiedifferentiatie kleine werkgevers per branche in werking getreden

Wijziging WAO in verband met invoering premiedifferentiatie kleine werkgevers per branche in werking getreden
Datum: 00-00-0000
Uitgavejaar en uitgavenummer: 2004 / 93
Vindplaats: Wet van 29 juni 2004, Staatsblad 2004, nummer 296; Koninklijk Besluit van 29 juni 2004, Staatsblad 2004, nummer 297
Uitspraak

De Tweede en Eerste Kamer hebben ingestemd met een wetsvoorstel waarbij de WAO zodanig wijzigt, dat voor kleine werkgevers invoering van branchegewijze premiedifferentiatie mogelijk wordt. Deze branchegewijze premiedifferentiatie was voor 2004 al ingevoerd bij Koninklijk Besluit van 12 november 2003, Staatsblad 2003, nummer 474. De beslissingen tot vaststelling van de gedifferentieerde WAO-premie voor het jaar 2004 zijn eind 2003 reeds aan kleine werkgevers verzonden op basis van die per branche vastgestelde premies.
De wet verschaft ook met terugwerkende kracht tot 1 januari 2003 alsnog een wettelijke basis aan de afschaffing van de premiedifferentiatie in de WAO voor kleine werkgevers per 1 januari 2003, waartoe bij Koninklijk Besluit van 19 november 2002, Staatsblad 2002, nummer 585 al was besloten. De regering stelt dat de feitelijke afschaffing van de premiedifferentiatie in de WAO bij Koninklijk Besluit in overeenstemming was met de wet, maar heeft het desondanks toch raadzaam geoordeeld een en ander door middel van een wetswijziging "te expliciteren en te verduidelijken".


Commentaar

Deze wetswijziging moet recht praten wat krom is. De Minister was niet bevoegd om de premiedifferentiatie in de WAO voor kleine werkgevers per 1 januari 2003 zonder wetswijziging af te schaffen. Op die grond hebben zo