Geen verzekeringsplicht niet-gehuwde partner

Geen verzekeringsplicht niet-gehuwde partner
Datum: 00-00-0000
Uitgavejaar en uitgavenummer: 2006 / 120
Vindplaats: Centrale Raad van Beroep 20 april 2006, nummer 05/4807 ALGEM, www.rechtspraak.nl, ljn: AW7775
Uitspraak

Bij een tandarts vindt in juni 2003 een looncontrole door het UWV plaats. Daarbij wordt geconstateerd dat betalingen voor verrichte werkzaamheden zijn verricht aan de partner van de tandarts, met wie hij sinds 1988 samenwoont en met wie hij op 12 mei 2000 een samenlevingsovereenkomst heeft gesloten. Het UWV stelt verzekeringsplicht vast wegens het bestaan van een fictieve dienstbetrekking. Het UWV merkt daarbij op dat daarvan weliswaar is uitgezonderd de arbeidsverhouding die in overwegende mate door een familieverhouding wordt beheerst, maar dat de Centrale Raad van Beroep samenwoning niet op één lijn stelt met een familieverhouding.

Als de tandarts daartegen in beroep komt, stelt de rechtbank vast dat de Centrale Raad van Beroep in 1977 weliswaar bepaald heeft dat samenwoning en familieverhouding niet op één lijn te stellen zijn en dat de Raad daarvan sindsdien niet is teruggekomen, maar dat dat niet betekent dat die jurisprudentie van de Raad nog steeds van toepassing is. De rechtbank wijst op ontwikkelingen in de sociale verzekeringswetgeving waarin samenwoning gelijk gesteld wordt met gehuwd zijn en overweegt dat het UWV de partner van de tandarts ten onrechte verzekerd heeft geacht.

In hoger beroep neemt de Centrale Raad van Beroep die uitspraak van de rechtbank en de daaraan ten grondslag liggende overwegingen over.


Commentaar

Door deze uitspraak van de Centrale Raad van Beroep staat vast dat het voor de beoordeling van de verzekeringsplicht ingevolge de werknemersverzekeringen geen verschil maakt of twee samenwonende partners al dan niet gehuwd zijn. In dit geval ging het om verzekeringsplicht wegens het bestaan van een fictieve dienstbetrekking. Ook bij de beoordeling van de verzekeringsplicht wegens het bestaan van een gewone dienstbetrekking zal dat niet anders zijn. Indien daar de familieverhouding overheerst is geen sprake van een gezagsverhouding en dus ook niet van een gewone dienstbetrekking.